۹۷/۴/۲۹

جمعه

 • جویندگان
  1956 آمریکا
  The Searchers
  Dir:John Ford
 • ویکتور و راز قصر کروکودیل
  2012 آلمان
  Victor and the Secret of Crocodile Mansion
  Dir:Cyrill Boss
 • مزاحم
  1380 ایران
  سيروس الوند
 • داری دیوونم میکنین
  1991 آمریکا
  Dutch
 • پرواز فونیکس
  1965 آمریکا
  The Flight of the Phoenix
  Dir: Robert Aldrich
 • ویکتور و راز قصر کروکودیل
  2012 آلمان
  Victor and the Secret of Crocodile Mansion
  Dir:Cyrill Boss
 • ماجرای ردوود
  2012 کانادا
  Becoming Redwood
  Dir:Jesse James Miller
 • ماموریت
  1365 ایران
  حسين زندباف
 • رویای صعود
  2017 فرانسه
  The Climb
 • انفجار 3
  2013 هند
  Dhoom: 3
  Dir:Vijay Krishna Acharya
 • استالینگراد
  1993 آلمان
  Stalingrad
 • دست های خالی
  1385 ایران
  ابوالقاسم طالبی
 • هوش مصنوعی
  2011 آمریکا
  A.I. Artificial Intelligence
 

۹۷/۴/۲۸

پنجشنبه

 • پرواز فونیکس
  1965 آمریکا
  The Flight of the Phoenix
  Dir: Robert Aldrich
 • دردهای فانتومی
  2009 آلمان
  Phantom Pain
  Dir:Matthias Emcke
 • هامون
  1368 ایران
  داريوش مهرجويی
 • رودخانه ویند
  2017 انگلستان
  Wind River
 • جلادان نیز می میرند
  1943 آمریکا
  Hangmen Also Die!
  Dir:Fritz Lang
 • دردهای فانتومی
  2009 آلمان
  Phantom Pain
  Dir:Matthias Emcke
 • هامون 1368 ایران داريوش مهرجويی
 • خواب فروش
  1388 ایران
  شهاب عباسی
 • رودخانه ویند
  2017 انگلستان
  Wind River
 • تنها در جنگل
  1996 آمریکا
  Alone in the Woods
 • ویکتور و راز قصر کروکودیل
  2012 آلمان
  Victor and the Secret of Crocodile Mansion
  Dir:Cyrill Boss
 • مزاحم
  1380 ایران
  سيروس الوند
 • داری دیوونم میکنی
  1991 آمریکا
  Dutch

۹۷/۴/۲۷

چهارشنبه

 • گاو و زندانی
  1959 فرانسه
  The Cow and I
  Dir: Henri Verneuil
 • پالمتو
  1996 آلمان
  Der Unhold
 • دل شکسته
  1387 ایران
  علي روئين تن
 • اُز بزرگ
  2013 آمریکا
  Oz the Great and Powerful
  Dir:Sam Raimi
 • مامور مکینتاش
  1973 انگلیس
  The Mackintosh Man
  Dir: John Huston
 • پالمتو
  1996 آلمان
  Der Unhold
 • دل شکسته
  1387 ایران
  علي روئين تن
 • یک نفر از میان ما
  1394 ایران
  حمید عبدالهی نجف آبادی
 • اُز بزرگ
  2013 آمریکا
  Oz the Great and Powerful Dir:Sam Raimi
 • مامور مکینتاش
  1973 انگلیس
  The Mackintosh Man
  Dir: John Huston
 • دردهای فانتومی
  2009 آلمان
  Phantom Pain
  Dir:Matthias Emcke
 • هامون 1368 ایران داريوش مهرجويی
 • رودخانه ویند
  2017 انگلستان
  Wind River

۹۷/۴/۲۶

سه شنبه

 • مامور مکینتاش
  1973 انگلیس
  The Mackintosh Man
  Dir: John Huston
 • تصمیم هانا 2012 آلمان Hannas Entscheidung Dir:Friedemann Fromm
 • سایه به سایه
  1374 ایران
  علي ژکان
 • ضد تراست
  2001 آمریکا
  Antitrust
  Dir:Peter Howitt
 • آخرین هورا
  1958 آمریکا
  The Last Hurrah
  Dir:John Ford
 • تصمیم هانا 2012 آلمان Hannas Entscheidung Dir:Friedemann Fromm
 • سایه به سایه
  1374 ایران
  علي ژکان
 • قصه ها و واقعیت ها
  1388 ایران
  حجت قاسم زاده اصل
 • ضد تراست
  2001 آمریکا
  Antitrust
  Dir:Peter Howitt
 • آخرین هورا
  1958 آمریکا
  The Last Hurrah
  Dir:John Ford
 • پالمتو
  1996 آلمان
  Der Unhold
 • دل شکسته
  1387 ایران
  علي روئين تن
 • اُز بزرگ
  2013 آمریکا
  Oz the Great and Powerful
  Dir:Sam Raimi

۹۷/۴/۲۴

یکشنبه

 • موزه پرماجرا
  آمریکا 1975
  One of Our Dinosaurs Is Missing
  Dir: Robert Stevenson
 • ماجراهای هاکل بری فین
  2012 آلمان
  The Adventures of Huck Finn
 • خواهران غریب
  1374 ایران
  كيومرث پوراحمد
 • همسر آینده من یک مامور مخقی است
  2009 کره جنوبی
  My Girlfriend Is an Agent
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • ماجراهای هاکل بری فین
  2012 آلمان
  The Adventures of Huck Finn
 • خواهران غریب
  1374 ایران
  كيومرث پوراحمد
 • یک تیر و 2 نشان 1390 ایران اسماعیل میهن دوست
 • همسر آینده من یک مامور مخقی است
  2009 کره جنوبی
  My Girlfriend Is an Agent
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • دیدی و ارثیه فامیلی 1985 آلمان Nonstop Trouble with the Family
 • جستجو در جزیره
  1369 ایران مهدی صباغ زاده
 • قلدرها 2009 آمریکا و آلمان Thick as Thieves Dir:Mimi Leder

۹۷/۴/۲۳

شنبه

 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • لئون
  1994 فرانسه
  Léon
  Dir:Luc Besson
 • سن آندریاس
  2015 آمریکا
  San Andreas
 • پرواز خیالی
  2015 آمریکا
  Flight World War II
 • شاهزاده و گدا
  1977 آمریکا
  The Prince and the Pauper
  Dir:Richard Fleischer
 • لئون
  1994 فرانسه
  Léon
  Dir:Luc Besson
 • سن آندریاس
  2015 آمریکا
  San Andreas
 • غلامرضا
  1390 ایران
  هاشم علیایی مقدم
 • پرواز خیالی
  2015 آمریکا Flight World War II
 • شاهزاده و گدا
  1977 آمریکا
  The Prince and the Pauper
  Dir:Richard Fleischer
 • ماجراهای هاکل بری فین 2012 آلمان The Adventures of Huck Finn
 • خواهران غریب 1374 ایران كيومرث پوراحمد
 • همسر آینده من یک مامور مخقی است 2009 کره جنوبی My Girlfriend Is an Agent

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00