۹۸/۳/۳۱

جمعه

 • دور دنیا در هشتاد روز
  آمریکا
  1956 Around the World in 80 Days
  Dir: Michael Anderson
 • حد نهایی
  2002 انگلستان
  Extreme Ops
 • داستان خانواده مایرویتز
  2017 آمریکا
  The Meyerowitz Stories
 • ماهورا
  1395 ایران
  حميد زرگرنژاد
 • بر سر دوراهی بزرگ
  1951 آمریکا
  Along the Great Divide
  Dir:Raoul Walsh
 • حد نهایی
  2002 انگلستان
  Extreme Ops
 • نیمکت گرم کن ها
  2006 آمریکا
  The Benchwarmers
 • در کمال خونسردی
  1373 ایران
  سيامك شايقی
 • آن شرلی
  2016 کانادا
  Anne of Green Gables
 • جومانجی
  2017 آمریکا
  Jumanji: Welcome to the Jungle
 • وداع با ابلهان
  2013 فرانسه
  A Farewell to Fools
 • مرد بارانی
  1988 آمریکا
  Rain Man
 • قاتل حرفه ای : مامور 47
  2015 آمریکا
  Hitman: Agent 47
 

۹۸/۳/۲۹

چهارشنبه

 • مرد خشمگین
  1979 کانادا
  L'homme en colere
  Dir:Claude Pinoteau
 • مبارزی که از کوه پایین آمد
  2011 چین
  Monk Comes Down the Mountain
 • سگ را بجنبان
  1997 آمریکا
  Wag the Dog
 • مرا متهم بدان
  2006 آلمان
  Find Me Guilty
  Dir:Sidney Lumet
 • مجارها
  1978 مجارستان
  Hungarians
 • مبارزی که از کوه پایین آمد
  2011 چین
  Monk Comes Down the Mountain
 • سگ را بجنبان
  1997 آمریکا
  Wag the Dog
 • بالهای خوشبختی
  1388 ایران
  بهروز شعیبی
 • مجارها
  1978 مجارستان
  Hungarians
 • مرا متهم بدان
  2006 آلمان
  Find Me Guilty
  Dir:Sidney Lumet
 • زمانی برای رویا نیست
  2014 آلمان
  Keine Zeit für Träume
 • فروشگاه عجیب آقای مگوریوم
  2007 آمریکا
  Mr. Magorium's Wonder Emporium
  Dir:Zach Helm
 • مرد نامرئی
  آمریکا
  Hollow Man
  Dir:Paul Verhoeven

۹۸/۳/۲۸

سه شنبه

 • مجارها
  1978 مجارستان
  Hungarians
 • سریعترین سرخپوست دنیا
  2005 نیوزلند
  The World's Fastest Indian
  Dir: Roger Donaldson
 • کریمر علیه کریمر
  1979 آمریکا
  Kramer vs. Kramer
  Dir:Robert Benton
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood
 • میستی
  1961 آمریکا
  Misty
 • سریعترین سرخپوست دنیا
  2005 نیوزلند
  The World's Fastest Indian
  Dir: Roger Donaldson
 • کریمر علیه کریمر
  1979 آمریکا
  Kramer vs. Kramer
  Dir:Robert Benton
 • مایا ببر مازندران
  1394 ایران
  هادی رحیم خواص
 • میستی
  1961 آمریکا
  Misty
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood
 • مبارزی که از کوه پایین آمد
  2015 چین
  Monk Comes Down the Mountain
 • سگ را بجنبان
  1997 آمریکا
  Wag the Dog
 • مرا متهم بدان
  2006 آلمان
  Find Me Guilty
  Dir:Sidney Lumet

۹۸/۳/۲۷

دوشنبه

 • میستی
  1961 آمریکا
  Misty
 • حکم
  2013 بلژیک
  Het Vonnis
 • بزرگ مرد کوچک
  1970 آمریکا
  Little Big Man
 • اُز بزرگ
  2013 آمریکا
  Oz the Great and Powerful
  Dir:Sam Raimi
 • شبح جنگجو
  1980 ژاپن
  Kagemusha
  Dir:Akira Kurosawa
 • حکم
  2013 بلژیک
  Het Vonnis
 • بزرگ مرد کوچک
  1970 آمریکا
  Little Big Man
 • زیر خاکی
  1389 ایران
  شهره لرستانی
 • شبح جنگجو
  1980 ژاپن
  Kagemusha
  Dir:Akira Kurosawa
 • اُز بزرگ
  2013 آمریکا
  Oz the Great and Powerful
  Dir:Sam Raimi
 • سریعترین سرخپوست دنیا
  2005 نیوزلند
  The World's Fastest Indian
  Dir: Roger Donaldson
 • کریمر علیه کریمر
  1979 آمریکا
  Kramer vs. Kramer
  Dir:Robert Benton
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood

۹۸/۳/۲۶

یکشنبه

 • شبح جنگجو
  1980 ژاپن
  Kagemusha
  Dir:Akira Kurosawa
 • سقوط آزاد
  1995 کانادا
  Freefall: Flight 174
 • شهر دیوانه
  1997 آمریکا
  Mad City
  Dir:Costa-Gavras
 • هندوستان آزاد
  2018 هند
  Thugs of Hindostan
 • الپاگور
  1976 فرانسه
  Hunter Will Get You
  Dir:Philippe Labro
 • سقوط آزاد
  1995 کانادا
  Freefall: Flight 174
 • شهر دیوانه
  1997 آمریکا
  Mad City
  Dir:Costa-Gavras
 • انار
  1397 ایران
  حسین حلاج
 • الپاگور
  1976 فرانسه
  Hunter Will Get You
  Dir:Philippe Labro
 • هندوستان آزاد
  2018 هند
  Thugs of Hindostan
 • حکم
  2013 بلژیک
  Het Vonnis
 • بزرگ مرد کوچک
  1970 آمریکا
  Little Big Man
 • اُز بزرگ
  2013 آمریکا
  Oz the Great and Powerful
  Dir:Sam Raimi

۹۸/۳/۲۵

شنبه

 • الپاگور
  1976 فرانسه
  Hunter Will Get You
  Dir:Philippe Labro
 • اسب آبی
  2007 نیوزلند
  The Water Horse
  Dir:Jay Russell
 • انجمن شاعران مرده
  1989 آمریکا
  Dead Poets Society
  Dir:Peter Weir
 • فهرست سیاه
  2018 دانمارک - کانادا
  Backstabbing for Beginners
 • اینک آخر الزمان
  1979 آمریکا
  Apocalypse Now
  Dir:Francis Ford Coppola
 • اسب آبی
  2007 نیوزلند
  The Water Horse
  Dir:Jay Russell
 • انجمن شاعران مرده
  1989 آمریکا
  Dead Poets Society
  Dir:Peter Weir
 • ساعت 25
  1381 ایران
  مسعود آب پرور
 • ترافیک
  فرانسه 1971
  Trafic
  Dir: Jacques Tati
 • فهرست سیاه
  2018 دانمارک - کانادا
  Backstabbing for Beginners
 • سقوط آزاد
  1995 کانادا
  Freefall: Flight 174
 • شهر دیوانه
  1997 آمریکا
  Mad City
  Dir:Costa-Gavras
 • هندوستان آزاد
  2018 هند
  Thugs of Hindostan

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00