۹۷/۷/۶

جمعه

 • مکالمه
  1974 آمریکا
  The Conversation
 • من خورشید را دیدم
  2009 ترکیه
  I Saw the Sun
 • مجنون
  1369 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • حقیقت محض
  2008 آمریکا
  Nothing But the Truth
  Dir:Rod Lurie
 • جرمیا جانسون
  1972 آمریکا
  Jeremiah Johnson
  Dir: Sydney Pollack
 • من خورشید را دیدم
  2009 ترکیه
  I Saw the Sun
 • ربودن رئیس سرخ
  1998 آمریکا
  The Ransom of Red Chief
 • ضیافت
  1374 ایران
  مسعود كيميايی
 • تجارت آلوده
  2008 فرانسه
  Braquage en famille
 • نیروی ویژه
  2016 هند
  Force 2
 • عسل
  2010 ترکیه
  Honey
 • پرواز در شب
  1365 ایران
  رسول ملاقلي پور
 • حسابدار
  2016 آمریکا
  The Accountant
 

۹۷/۷/۵

پنجشنبه

 • جرمیا جانسون
  1972 آمریکا
  Jeremiah Johnson
  Dir: Sydney Pollack
 • تخم مرغ
  2007 ترکیه
  Egg
 • مزرعه پدری
  1382 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • من یک فراری از یک گروه زنجیری هستم
  1932 آمریکا
  I Am a Fugitive from a Chain Gang
 • تخم مرغ
  2007 ترکیه
  Egg
 • مزرعه پدری
  1382 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • یکی بود یکی هست
  1389 ایران
  حسین تبریزی
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • نامه هایی به خدا
  2010 آمریکا
  Letters to God
  Dir:David Nixon
 • من خورشید را دیدم
  2009 ترکیه
  I Saw the Sun
 • مجنون
  1369 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • حقیقت محض
  2008 آمریکا
  Nothing But the Truth
  Dir:Rod Lurie

۹۷/۷/۴

چهارشنبه

 • من یک فراری از یک گروه زنجیری هستم
  1932 آمریکا
  I Am a Fugitive from a Chain Gang
 • مو مو
  2009 ترکیه
  Mommo
  Dir:Atalay Tasdiken
 • سفر به چزابه
  ایران 1374
  رسول ملاقلي پور
 • دوندگان
  آمریکا 2015
  Tracers
  Dir: Daniel Benmayor
 • عقرب
  آمریکا 1973
  Scorpio
  Dir: Michael Winner
 • مو مو
  2009 ترکیه
  Mommo
  Dir:Atalay Tasdiken
 • سفر به چزابه
  ایران 1374
  رسول ملاقلي پور
 • قفس آبی
  1386 ایران
  بهرام صادقی مزیدی
 • دوندگان
  آمریکا 2015
  Tracers
  Dir: Daniel Benmayor
 • عقرب
  آمریکا 1973
  Scorpio
  Dir: Michael Winner
 • تخم مرغ
  2007 ترکیه
  Egg
 • مزرعه پدری
  1382 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood

۹۷/۷/۲

دوشنبه

 • فرار از زندان آلکاتراز
  آمریکا 1979
  Escape from Alcatraz
  Dir:Don Siegel
 • شیر
  2008 ترکیه
  Milk
 • افق
  1367 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • قطار شب به لیسبون
  2013 آلمان
  Night Train to Lisbon
 • سانشوی مباشر
  ژاپن 1954
  Sansho the Bailiff
  Dir: Kenji Mizoguchi
 • شیر
  2008 ترکیه
  Milk
 • افق
  1367 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • به وقت رهایی
  1394 ایران
  ناصر قهرمانی
 • قطار شب به لیسبون
  2013 آلمان
  Night Train to Lisbon
 • سانشوی مباشر
  ژاپن 1954
  Sansho the Bailiff
  Dir: Kenji Mizoguchi
 • روزی روزگاری در آناتولی
  2011 ترکیه
  Once Upon a Time in Anatolia
  Dir:Nuri Bilge Ceylan
 • نجات یافتگان
  1374 ایران
  رسول ملاقلي پور
 • تحول هِنری
  1991 آمریکا
  Regarding Henry
  Dir:Mike Nichols

۹۷/۷/۱

یکشنبه

 • سانشوی مباشر
  ژاپن 1954
  Sansho the Bailiff
  Dir: Kenji Mizoguchi
 • قاصد
  2008 ترکیه
  Ulak
 • بلمی به سوی ساحل
  1364 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • دریای عمیق آبی
  1999 آمریکا
  Deep Blue Sea
  Dir:Renny Harlin
 • پناهگاه
  1955 آمریکا
  Run for Cover
  Dir:Nicholas Ray
 • قاصد
  2008 ترکیه
  Ulak
 • بلمی به سوی ساحل
  1364 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • فیروزه سیاه
  1390 ایران
  رضا بهشتی
 • دریای عمیق آبی
  1999 آمریکا
  Deep Blue Sea
  Dir:Renny Harlin
 • پناهگاه
  1955 آمریکا
  Run for Cover
  Dir:Nicholas Ray
 • شیر
  2008 ترکیه
  Milk
 • افق
  1367 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • قطار شب به لیسبون
  2013 آلمان
  Night Train to Lisbon

۹۷/۶/۳۱

شنبه

 • پناهگاه
  1955 آمریکا
  Run for Cover
  Dir:Nicholas Ray
 • تابستانم را چگونه گذراندم
  2010 روسیه
  How I Ended This Summer
 • تیرباران
  1365 ایران
  علي اصغر شادروان
 • دیواره شمالی
  2008 آلمان
  North Face
  Dir:Philipp Stölzl
 • مطرود
  ژاپن 1962br> The Outcast
  Dir
 • تابستانم را چگونه گذراندم
  2010 روسیه
  How I Ended This Summer
 • تیرباران
  1365 ایران
  علي اصغر شادروان
 • نقطه آغاز
  1390 ایران
  علی عطشانی
 • دیواره شمالی
  2008 آلمان
  North Face
  Dir:Philipp Stölzl
 • مطرود
  ژاپن 1962
  The Outcast
  Dir: Kon Ichikawa
 • قاصد
  2008 ترکیه
  Ulak
 • بلمی به سوی ساحل
  1364 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • دریای عمیق آبی
  1999 آمریکا
  Deep Blue Sea
  Dir:Renny Harlin

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00