۹۶/۲/۷

پنجشنبه

 • مامور مکینتاش
  1973 انگلستان The Mackintosh Man
  Dir: John Huston
 • لاک پشت های نینجا2
  2016 آمریکا Teenage Mutant Ninja TurtlesOut of the Shadows
 • مثل یک سرآشپز
  2012 فرانسه Le Chef
  Dir:Daniel Cohen
 • سینما و دوبله - قسمت سی و چهارم
 • همه چیز به باد رفت
  1981 آلمان
  Alles im Eimer
  Dir : Ralf Gregan
 • هری کثیف
  1971 آمریکا
  Dirty Harry
  Dir: Don Siege
 • سینما و دوبله - قسمت سی و چهارم
 • لاک پشت های نینجا2
  2016 آمریکا Teenage Mutant Ninja TurtlesOut of the Shadows
 • آدیا
  1388 ایران/ کارگردان : حسین صادقی میاب
 • اژدهای پیت
  2016 آمریکا
  Pete's Dragon
 • نمایش آشپزی
 • لاک پشت های نینجا2
  2016 آمریکا Teenage Mutant Ninja TurtlesOut of the Shadows
 • ناردون
  1394 ایران/ کارگردان : فريدون حسن پور
 • نمایش آشپزی
 • چیزی برای از دست دادن نیست
  1997 آمریکا Nothing to Lose
  Dir:Steve Oedekerk
 • سینما و دوبله - قسمت سی و پنجم
 • ببر خیزان اژدهای نهان
  2000 هنگ کنگ
  Crouching Tiger, Hidden Dragon

۹۶/۲/۶

چهارشنبه

 • هری کثیف
  1971 آمریکا
  Dirty Harry
  Dir: Don Siege
 • لاک پشت های نینجا
  2014 آمریکا Teenage Mutant Ninja Turtles
  Dir: Jonathan Liebesma
 • کتاب جنگل
  2016 آمریکا
  The Jungle Book
 • سینما و دوبله - قسمت سی و سوم
 • مثل یک سرآشپز
  2012 فرانسه Le Chef
  Dir:Daniel Cohen
 • قلعه عقابها
  1968 آمریکا Where Eagles Dare
  Dir: Brian Hutton
 • سینما و دوبله - قسمت سی و سوم
 • لاک پشت های نینجا
  2014 آمریکا Teenage Mutant Ninja Turtles
  Dir: Jonathan Liebesma
 • ازدواج پر دردسر
  1391 ایران/ کارگردان : فرید کلهر
 • مثل یک سرآشپز
  2012 فرانسه Le Chef
  Dir:Daniel Cohen
 • نمایش آشپزی
 • لاک پشت های نینجا
  2014 آمریکا Teenage Mutant Ninja Turtles
  Dir: Jonathan Liebesma
 • ازدواج پر دردسر
  1391 ایران/ کارگردان : فرید کلهر
 • نمایش آشپزی
 • همه چیز به باد رفت
  1981 آلمان
  Alles im Eimer
  Dir : Ralf Gregan
 • سینما و دوبله - قسمت سی و چهارم
 • لاک پشت های نینجا2
  2016 آمریکا Teenage Mutant Ninja TurtlesOut of the Shadows

۹۶/۲/۵

سه شنبه

 • قلعه عقابها
  1968 آمریکا Where Eagles Dare
  Dir: Brian Hutton
 • دوندگان
  2015 آمریکا
  Tracers
  Dir: Daniel Benmayor
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • سینما و دوبله - قسمت سی و دوم
 • کتاب جنگل
  2016 آمریکا
  The Jungle Book
 • جوزی ولز
  1976 آمریکا he outlaw Josey wales
  Dir:Clint Eastwood
 • سینما و دوبله - قسمت سی و دوم
 • زاپاس
  1394 ایران/ کارگردان : برزو نيك نژاد
 • سالی
  2016 آمریکا
  Sully
 • آن شرلی
  2016 کانادا
  Anne of Green Gables
 • نمایش آشپزی
 • رسوایی 2
  1395 ایران/ کارگردان : مسعود ده نمكی
 • آهسته آهسته
  1975 هندوستان
  Chupke Chupke
 • نمایش آشپزی
 • مثل یک سرآشپز
  2012 فرانسه Le Chef
  Dir:Daniel Cohen
 • سینما و دوبله - قسمت سی و سوم
 • لاک پشت های نینجا
  2014 آمریکا Teenage Mutant Ninja Turtles
  Dir: Jonathan Liebesma

۹۶/۲/۴

دوشنبه

 • جوزی ولز
  1976 آمریکا he outlaw Josey wales
  Dir:Clint Eastwood
 • گرگ
  2009 فرانسه
  Loup
 • محاکمه
  2010 آمریکا The Trial
  Dir: Gary Wheeler
 • سینما و دوبله - قسمت سی و یکم
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • داروشناس بزرگ
  1956 چین Li Shizhen
  Dir: Fu Shen
 • سینما و دوبله - قسمت سی و یکم
 • دوندگان
  2015 آمریکا
  Tracers
  Dir: Daniel Benmayor
 • کلاه تو کلاه
  1392 ایران/ کارگردان : هادی رحیم خواص
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • نمایش آشپزی
 • دوندگان
  2015 آمریکا
  Tracers
  Dir: Daniel Benmayor
 • کلاه تو کلاه
  1392 ایران/ کارگردان : هادی رحیم خواص
 • نمایش آشپزی
 • کتاب جنگل
  2016 آمریکا
  The Jungle Book
 • سینما و دوبله - قسمت سی و دوم
 • در دل دریا
  2015 آمریکا
  In the Heart of the Sea

۹۶/۲/۳

یکشنبه

 • داروشناس بزرگ
  1956 چین Li Shizhen
  Dir: Fu Shen
 • شاهد قربانی
  2015 آمریکا
  Badge of Honor
 • سالی
  2016 آمریکا
  Sully
 • سینما و دوبله - قسمت سی ام
 • محاکمه
  2010 آمریکا The Trial
  Dir: Gary Wheeler
 • نیکولاس نیکلبی
  1947 انگلستان
  The Life and Adventure of Nicholas Nickleby
 • سینما و دوبله - قسمت سی ام
 • گرگ
  2009 فرانسه
  Loup
 • سرخ به رنگ عقیق
  1395 ایران/ کارگردان : سید روح ا.. حجازی
 • محاکمه
  2010 آمریکا The Trial
  Dir: Gary Wheeler
 • نمایش آشپزی
 • گرگ
  2009 فرانسه
  Loup
 • سرخ به رنگ عقیق
  1395 ایران/ کارگردان : سید روح ا.. حجازی
 • نمایش آشپزی
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • سینما و دوبله - قسمت سی و یکم
 • دوندگان
  2015 آمریکا
  Tracers
  Dir: Daniel Benmayor

۹۶/۲/۲

شنبه

 • نیکولاس نیکلبی
  1947 انگلستان
  The Life and Adventure of Nicholas Nickleby
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران/ کارگردان : یدا.. صمدی
 • قلب فرا میخواند
  2013 کانادا When Calls the Heart
  Dir: Michael Landon Jr.
 • سینما و دوبله - قسمت بیست و نهم
 • سالی
  2016 آمریکا
  Sully
 • جویندگان
  1956 آمریکا The Searchers
  Dir: John Ford
 • سینما و دوبله - قسمت بیست و نهم
 • شاهد قربانی
  2015 آمریکا
  Badge of Honor
 • دکل
  1374 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • سالی
  2016 آمریکا
  Sully
 • نمایش آشپزی
 • شاهد قربانی
  2015 آمریکا
  Badge of Honor
 • دکل
  1374 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • نمایش آشپزی
 • محاکمه
  2010 آمریکا The Trial
  Dir: Gary Wheeler
 • سینما و دوبله - قسمت سی ام
 • گرگ
  2009 فرانسه
  Loup

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00