۹۵/۱۲/۱۳

جمعه

 • قلدرها
  2009 آمریکا و آلمان
  Thick as Thieves
  Dir: Mimi Leder
 • مروارید مرگ
  1944 آمریکا
  The Pearl of Death
  Dir: Roy William Neill
 • سه زن در خانه
  2008 آمریکا
  Ladies of the House
  Dir: James A. Contner
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 24
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 14
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • راز کریس
  2009 آمریکا Personal Effects
  Dir: David Hollander
 • پنجه سرخ
  1944 آمریکا
  The Scarlet Claw
  Dir: Roy William Neill
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 24
 • شهروند مطیع قانون
  2009 آمریکا
  Law Abiding Citizen
  Dir: :F. Gary Gray
 • آدمکش
  1388 ایران/ کارگردان : رضا کریمی
 • قبیله رنگین کمان
  2008آمریکا
  The Rainbow Tribe
  Dir : Christopher R. Watson
 • نمایش آشپزی
 • شهروند مطیع قانون
  2009 آمریکا
  Law Abiding Citizen
  Dir: :F. Gary Gray
 • عکس
  2001 هندوستان
  Aks
  Dir: Rakeysh Omprakash Mehra
 • نمایش آشپزی
 • فرانکی عزیز
  2004 انگلستان
  Dear Frankie
  Dir: Shona Auerbach
 • سینما و دوبله - قسمت هفدهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 15
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 

۹۵/۱۲/۱۲

پنجشنبه

 • شهروند مطیع قانون
  2009 آمریکا
  Law Abiding Citizen
  Dir: :F. Gary Gray
 • پنجه سرخ
  1944 آمریکا
  The Scarlet Claw
  Dir: Roy William Neill
 • دو برادر
  2010 دانمارک
  Submarino
  Dir: Thomas Vinterberg
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 23
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 13
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • دو برادر
  2010 دانمارک
  Submarino
  Dir: Thomas Vinterberg
 • رو در روی مرگ
  1942آمریکا
  Sherlock Holmes Faces Death
  Dir: Roy William Neill
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 23
 • سوز شمالی
  2010 کانادا
  Arctic Blast
  Dir: Brian Trenchard-Smith
 • باد و مه
  ایران/ کارگردان : محمد علی طالبی
 • دو برادر
  2010 دانمارک
  Submarino
  Dir: Thomas Vinterberg
 • نمایش آشپزی
 • امید رهایی
  2009 هندوستان
  Jail
  Dir: Madhur Bhandarkar
 • آدمکش
  1388 ایران/ کارگردان : رضا کریمی
 • نمایش آشپزی
 • راز کریس
  2009 آمریکا Personal Effects
  Dir: David Hollander
 • سینما و دوبله - قسمت شانزدهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 14
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۲/۱۱

چهارشنبه

 • سوز شمالی
  2010 کانادا
  Arctic Blast
  Dir: Brian Trenchard-Smith
 • رو در روی مرگ
  1942آمریکا
  Sherlock Holmes Faces Death
  Dir: Roy William Neill
 • تعطیلات در اردوگاه تابستانی
  1989 کانادا
  Looking for Miracles
  Dir: Kevin Sullivan
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 22
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 12
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • سه زن در خانه
  2008 آمریکا
  Ladies of the House
  Dir: James A. Contner
 • سفر به واشنگتن
  1943 آمریکا
  Sherlock Holmes in Washington
  Dir: Roy William Neill
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 22
 • ردیابی
  2010 آمریکا
  The Devil's Teardrop
  Dir: Norma Bailey
 • آرزوهایت را به خاک نسپار
  1392 ایران/ کارگردان : محمد مهدی چوپانی
 • سه زن در خانه
  2008 آمریکا
  Ladies of the House
  Dir: James A. Contner
 • نمایش آشپزی
 • ردیابی
  2010 آمریکا
  The Devil's Teardrop
  Dir: Norma Bailey
 • آرزوهایت را به خاک نسپار
  1392 ایران/ کارگردان : محمد مهدی چوپانی
 • نمایش آشپزی
 • دو برادر
  2010 دانمارک
  Submarino
  Dir: Thomas Vinterberg
 • سینما و دوبله - قسمت پانزدهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 13
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۲/۱۰

سه شنبه

 • ردیابی
  2010 آمریکا
  The Devil's Teardrop
  Dir: Norma Bailey
 • سفر به واشنگتن
  1943 آمریکا
  Sherlock Holmes in Washington
  Dir: Roy William Neill
 • تقلب
  2011 آمریکا
  Thin Ice
  Dir:Jill Sprecher
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 15
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 11
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • تعطیلات در اردوگاه تابستانی
  1989 کانادا
  Looking for Miracles
  Dir: Kevin Sullivan
 • شرلوک هلمز و سلاح مخفی
  1942آمریکا Sherlock Holmes and the Secret Weapon
  Dir: Roy William Neill
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 15
 • دورویی
  2009 آمریکا
  Duplicity
  Dir: Tony Gilroy
 • با چشمان بسته ببین
  1390 ایران/ کارگردان : جواد مزد آبادی
 • تعطیلات در اردوگاه تابستانی
  1989 کانادا
  Looking for Miracles
  Dir: Kevin Sullivan
 • نمایش آشپزی
 • دورویی
  2009 آمریکا
  Duplicity
  Dir: Tony Gilroy
 • با چشمان بسته ببین
  1390 ایران/ کارگردان : جواد مزد آبادی
 • نمایش آشپزی
 • سه زن در خانه
  2008 آمریکا
  Ladies of the House
  Dir: James A. Contner
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 24
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 12
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۲/۹

دوشنبه

 • دورویی
  2009 آمریکا
  Duplicity
  Dir: Tony Gilroy
 • شرلوک هلمز و سلاح مخفی
  1942آمریکا Sherlock Holmes and the Secret Weapon
  Dir: Roy William Neill
 • زندگی وسلی دیدز
  2012 آمریکا Good Deeds
  Dir: Tyler Perry
 • سینما و دوبله - قسمت چهاردهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 10
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • تقلب
  2011 آمریکا
  Thin Ice
  Dir:Jill Sprecher
 • شرلوک هلمز و صدای وحشت
  1942آمریکا
  Sherlock Holmes and the Voice of Terro
  Dir : John Rawlins
 • سینما و دوبله - قسمت چهاردهم
 • رسوایی
  2010 کره جنوبی
  The Quiz Show Scandal
  Dir: Jin Jang
 • به سادگی یک ملاقات
  1393 ایران/ کارگردان : سیامک سرافت
 • تقلب
  2011 آمریکا
  Thin Ice
  Dir:Jill Sprecher
 • نمایش آشپزی
 • رسوایی
  2010 کره جنوبی
  The Quiz Show Scandal
  Dir: Jin Jang
 • به سادگی یک ملاقات
  1393 ایران/ کارگردان : سیامک سرافت
 • نمایش آشپزی
 • تعطیلات در اردوگاه تابستانی
  1989 کانادا
  Looking for Miracles
  Dir: Kevin Sullivan
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 23
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 11
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۲/۷

شنبه

 • کشاورز فضانورد
  2006 آمریکا
  The Astronaut Farmer
  Dir: Michael Polish
 • ماجراهای شرلوک هلمز
  1939 آمریکا
  The Adventures of Sherlock Holmes
  Dir: Alfred Werker
 • بانوی خانه خاکستری
  2008 کانادا The Good Witch
  Dir: Craig Pryce
 • سینما و دوبله - قسمت دوازدهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 8
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • ماجرای ردوود
  2012 کانادا
  Becoming Redwood
  Dir: Jesse James Miller
 • جنگ بزرگ
  1959 ایتالیا
  The Great War
  Dir: Mario Monicelli
 • سینما و دوبله - قسمت دهم
 • در جستجوی عدالت
  2011 آمریکا
  Seeking Justice
  Dir: Roger Donaldson
 • آخرین سرقت
  / کارگردان : محمد حسین حقیقی
 • ماجرای ردوود
  2012 کانادا
  Becoming Redwood
  Dir: Jesse James Miller
 • نمایش آشپزی
 • در جستجوی عدالت
  2011 آمریکا
  Seeking Justice
  Dir: Roger Donaldson
 • آخرین سرقت
  / کارگردان : محمد حسین حقیقی
 • نمایش آشپزی
 • زندگی وسلی دیدز
  2012 آمریکا Good Deeds
  Dir: Tyler Perry
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 15
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 9
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

ساعات پخش

 • 00:00
 • 02:00
 • 03:30
 • 05:00
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00