۹۵/۷/۹

جمعه

 • تسخیر کوهستان ببر
  2014 چین
  The Taking of Tiger Mountain
 • گربه 9 دم
  1971 ایتالیا
  The Cat o' Nine Tails
  Dir:Dario Argento
 • در برابر آینده 34
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 72
  Road to Avonlea
  کانادا
 • سریال
  قسمت 7
 • گربه 9 دم
  1971 ایتالیا
  The Cat o' Nine Tails
  Dir:Dario Argento
 • سرگرد
  2013 روسیه
  The Major
 • نمایش آشپزی
 • دزدان دریایی کارائیب 3
  2007 آمریکا
  At World's End
 • در برابر آینده 34
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 72
  Road to Avonlea
  کانادا
 • سریال
  قسمت 6
 • نمایش آشپزی
 • به روح پدرم
  1388 ایران
  جواد رضویان
 • در برابر آینده 35
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 73
  Road to Avonlea
  کانادا
 • دزدان دریایی کارائیب 4
  2011 آمریکا
  On Stranger Tides
 • سریال
  قسمت 7
 

۹۵/۷/۸

پنجشنبه

 • سرگرد
  2013 روسیه
  The Major
 • توده چسبنده
  1958 آمریکا
  The Blob
  Dir:Irvin S. Yeaworth
 • در برابر آینده 33
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 71
  Road to Avonlea
  کانادا
 • سریال
  قسمت 5
 • توده چسبنده
  1958 آمریکا
  The Blob
  Dir:Irvin S. Yeaworth
 • سال خشونت بار
  2014 آمریکا
  A Most Violent Year
 • نمایش آشپزی
 • دزدان دریایی کارائیب2
  2006 آمریکا
  Dead Man's Chest
 • در برابر آینده 33
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 71
  Road to Avonlea
  کانادا
 • سریال
  قسمت 5
 • نمایش آشپزی
 • بیست میلیون مایل به زمین
  1957 آمریکا
  20 Million Miles to Earth
  Dir:Nathan Juran
 • در برابر آینده 34
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 72
  Road to Avonlea
  کانادا
 • دزدان دریایی کارائیب 3
  2007 آمریکا
  At World's End
 • سریال
  قسمت 6

۹۵/۷/۶

سه شنبه

 • ترفیع
  2008 آمریکا
  The Promotion
 • دره بدون بازگشت
  1969 آمریکا
  The Valley of Gwangi
  Dir:Jim O'Connolly
 • در برابر آینده 31
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 69
  Road to Avonlea
  کانادا
 • سریال
  قسمت 3
 • دره بدون بازگشت
  1969 آمریکا
  The Valley of Gwangi
  Dir:Jim O'Connolly
 • آخرین ساعت
  2011 کانادا
  Earth's Final Hours
 • نمایش آشپزی
 • افسانه زورو
  2005 آمریکا
  The Legend of Zorro
  Dir:Martin Campbell
 • در برابر آینده 31
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 69
  Road to Avonlea
  کانادا
 • سریال
  قسمت 3
 • نمایش آشپزی
 • سفر معجزه آسا
  1966 آمریکا
  Fantastic Voyage
  Dir:Richard Fleischer
 • در برابر آینده 32
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 70
  Road to Avonlea
  کانادا
 • دزدان دریایی کارائیب 1
  2003 آمریکا
  The Curse of the Black Pearl
 • سریال
  قسمت 4

۹۵/۷/۵

دوشنبه

 • آخرین ساعت
  2011 کانادا
  Earth's Final Hours
 • سفر معجزه آسا
  1966 آمریکا
  Fantastic Voyage
  Dir:Richard Fleischer
 • در برابر آینده 30
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 68
  Road to Avonlea
  کانادا
 • سریال
  قسمت 2
 • سفر معجزه آسا
  1966 آمریکا
  Fantastic Voyage
  Dir:Richard Fleischer
 • کارتل
  2014 دانمارک
  The Cartel
 • نمایش آشپزی
 • نقاب زورو
  1998 آمریکا و آلمان
  The Mask of Zorro
  Dir:Martin Campbell
 • در برابر آینده 30
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 68
  Road to Avonlea
  کانادا
 • کارتل
  2014 دانمارک
  The Cartel
 • نمایش آشپزی
 • ویلی ونکا و کارخانه شکلات سازی
  1971 آمریکا
  Willy Wonka & the Chocolate Factory
 • در برابر آینده 31
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 69
  Road to Avonlea
  کانادا
 • افسانه زورو
  2005 آمریکا
  The Legend of Zorro
  Dir:Martin Campbell
 • سریال
  قسمت 3

۹۵/۷/۴

یکشنبه

 • ویلی ونکا و کارخانه شکلات سازی
  1971 آمریکا
  Willy Wonka & the Chocolate Factory
 • در برابر آینده 29
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 67
  Road to Avonlea
  کانادا
 • دنیای ژوراسیک
  2015 آمریکا
  Jurassic World
  Dir:Colin Trevorrow
 • سریال
  قسمت 1
 • ویلی ونکا و کارخانه شکلات سازی
  1971 آمریکا
  Willy Wonka & the Chocolate Factory
 • جاده مرموز
  2013 استرالیا
  Mystery Road
 • نمایش آشپزی
 • دنیای ژوراسیک
  2015 آمریکا
  Jurassic World
  Dir:Colin Trevorrow
 • در برابر آینده 29
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 67
  Road to Avonlea
  کانادا
 • جاده مرموز
  2013 استرالیا
  Mystery Road
 • نمایش آشپزی
 • اژدهای پیت
  1977 آمریکا
  Pete's Dragon
  Dir:Don Chaffey
 • در برابر آینده 30
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 68
  Road to Avonlea
  کانادا
 • نقاب زورو
  1998 آمریکا و آلمان
  The Mask of Zorro
  Dir:Martin Campbell
 • سریال
  قسمت 2

۹۵/۷/۳

شنبه

 • جاده مرموز
  2013 استرالیا
  Mystery Road
 • اژدهای پیت
  1977 آمریکا
  Pete's Dragon
  Dir:Don Chaffey
 • در برابر آینده 28
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 66
  Road to Avonlea
  کانادا
 • در شیراز اتفاق افتاد
  1394 ایران
  ابراهیم صمیمی
 • اژدهای پیت
  1977 آمریکا
  Pete's Dragon
  Dir:Don Chaffey
 • جزیره
  2005 آمریکا
  The Island
  Dir:Michael Bay
 • نمایش آشپزی
 • پارک ژوراسیک 3
  2001 آمریکا
  Jurassic Park 3
  Dir:Joe Johnston
 • در برابر آینده 28
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 66
  Road to Avonlea
  کانادا
 • جزیره
  2005 آمریکا
  The Island
  Dir:Michael Bay
 • نمایش آشپزی
 • آشپز
  باشی 1976 فرانسه L'aile ou la
  cuisse Dir:Claude
  Zidi
 • در برابر آینده 29
  Early Edition
  1996 - 2000
 • قصه های جزیره 67
  Road to Avonlea
  کانادا
 • دنیای ژوراسیک
  2015 آمریکا
  Jurassic World
  Dir:Colin Trevorrow
 • سریال
  قسمت 1

ساعات پخش

 • 00:00
 • 02:00
 • 04:00
 • 05:00
 • 06:00
 • 07:00
 • 09:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 23:00