۹۸/۸/۳

جمعه

 • هفت دلاور
  1960 آمریکا
  The Magnificent Seven
  Dir: John Sturges
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران
  یدا.. صمدی
 • بازگشت مومیایی
  2001 آمریکا
  The Mummy Returns
  Dir:Stephen Somm
 • زندگی پر ماجرا
  آمریکا 1956
  Bigger Than Life
  Dir: Nicholas Ray
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران
  یدا.. صمدی
 • یک خط
  2017 کره جنوبی
  One-line
 • آکیلا و مسابقه کلمات
  2006 آمریکا
  Akeelah and the Bee
 • سر به مهر
  1391 ایران
  هادي مقدم دوست
 • برادران سیاه
  2013 آلمان
  Die schwarzen Brüder
 • جبار برگشته
  2015 هند
  Gabbar is Back
  Dir:Krish Jagarlamudi
 • مومیایی3
  2008 آمریکا
  The Mummy 3
  Dir:Rob Cohen
 • سرعت
  1375 ایران
  محمدحسين لطيفی
 • بیگانه تنها
  2017 انگلستان
  The Foreigner
 

۹۸/۸/۲

پنجشنبه

 • زندگی پر ماجرا
  آمریکا 1956
  Bigger Than Life
  Dir: Nicholas Ray
 • کیمیا و خاک
  1388 ایران
  عباس رافعی
 • مومیایی
  1999 آمریکا
  The Mummy
  Dir:Stephen Sommers
 • زمان روراستی
  1978آمریکا
  Straight Time
  Dir:Ulu Grosbard
 • کیمیا و خاک
  1388 ایران
  عباس رافعی
 • انتخاب اَدل
  2011 فرانسه
  Adèle's Choice
 • مومیایی
  1999 آمریکا
  The Mummy
  Dir:Stephen Sommers
 • لکنت
  1396 ایران
  محمد رضا حاجی غلامی
 • مقام چهارم
  2015 کره جنوبی
  Fourth Place
 • ضیافت بابت
  1987 دانمارک
  Babette's Feast
 • بازگشت مومیایی
  2001 آمریکا
  The Mummy Returns
  Dir:Stephen Somm
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران
  یدا.. صمدی
 • یک خط
  2017 کره جنوبی
  One-line

۹۸/۸/۱

چهارشنبه

 • زمان روراستی
  1978آمریکا
  Straight Time
  Dir:Ulu Grosbard
 • اقلیما
  1385 ایران
  محمدمهدی عسگرپور
 • بازی2
  2010 روسیه
  Na igre 2
  Dir:Pavel Sanaev
 • موش و گربه
  آمریکا 1974
  Mousey
  Dir: Daniel Petrie
 • اقلیما
  1385 ایران
  محمدمهدی عسگرپور
 • بازرس روانشناس
  2017 آمریکا
  Psych: The Movie
 • بازی2
  2010 روسیه
  Na igre 2
  Dir:Pavel Sanaev
 • عاشق ها ایستاده می میرند
  1392 ایران
  شهرام مسلخی
 • موش و گربه
  آمریکا 1974
  Mousey
  Dir: Daniel Petrie
 • بازرس روانشناس
  2017 آمریکا
  Psych: The Movie
 • مومیایی
  1999 آمریکا
  The Mummy
  Dir:Stephen Sommers
 • کیمیا و خاک
  1388 ایران
  عباس رافعی
 • نابودی
  2018 انگلستان
  Annihilation

۹۸/۷/۳۰

سه شنبه

 • موش و گربه
  آمریکا 1974
  Mousey
  Dir: Daniel Petrie
 • شهر آشوب
  1384 ایران
  یدا.. صمدی
 • بازی1
  2009 روسیه
  Na igre
  Dir:Pavel Sanaev
 • شغل ایتالیایی
  1969 انگلستان
  The Italian Job
  Dir:Peter Collinson
 • شهر آشوب
  1384 ایران
  یدا.. صمدی
 • جدا مانده
  2006 آمریکا
  The Departed
  Dir:Martin Scorsese
 • بازی1
  2009 روسیه
  Na igre
  Dir:Pavel Sanaev
 • غافل
  1387 ایران
  منوچهر هادی
 • شغل ایتالیایی
  1969 انگلستان
  The Italian Job
  Dir:Peter Collinson
 • جدا مانده
  2006 آمریکا
  The Departed
  Dir:Martin Scorsese
 • بازی2
  2010 روسیه
  Na igre 2
  Dir:Pavel Sanaev
 • اقلیما
  138 ایران
  محمدمهدی عسگرپور
 • بازرس روانشناس
  2017 آمریکا
  Psych: The Movie

۹۸/۷/۲۸

یکشنبه

 • مزاحم
  1973 فرانسه
  L'emmerdeur
  Dir:Edouard Molinaro
 • پرواز خاموش
  1377 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • دزد و قهرمان1
  2010 ایتالیا
  La leggenda del bandito e del campione
  Dir: Lodovico Gasparini
 • بخاطر پسرم
  ژاپن 1979
  Oh, My Son
  Dir: Keisuke Kinoshita
 • پرواز خاموش
  1377 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • هشت میلیمتری
  2011 آمریکا
  Super 8
  Dir: J.J. Abrams
 • دزد و قهرمان1
  2010 ایتالیا
  La leggenda del bandito e del campione
  Dir: Lodovico Gasparini
 • نیمه شب
  1391 ایران
  سیامک صرافت
 • بخاطر پسرم
  ژاپن 1979
  Oh, My Son
  Dir: Keisuke Kinoshita
 • هشت میلیمتری
  2011 آمریکا
  Super 8
  Dir: J.J. Abrams
 • دزد و قهرمان2
  2010 ایتالیا
  La leggenda del bandito e del campione
  Dir: Lodovico Gasparini
 • پاریس تا پاریس
  1389 ایران
  محمدحسين لطيفی
 • یاغی دشت
  2017 آمریکا
  Rebel in the Rye

۹۸/۷/۲۷

شنبه

 • بخاطر پسرم
  ژاپن 1979
  Oh, My Son
  Dir: Keisuke Kinoshita
 • امتیاز
  2001 آمریکا
  The Score
  Dir:Frank Oz
 • در اعماق دریا 2
  2010 انگلستان
  The Deep
 • الیور تویست
  1948 انگلستان
  Oliver Twist
  Dir:David Lean
 • امتیاز
  2001 آمریکا
  The Score
  Dir:Frank Oz
 • لبه تیغ
  1997 آمریکا
  The Edge
  Dir:Lee Tamahori
 • در اعماق دریا 2
  2010 انگلستان
  The Deep
 • یونس
  1395 ایران
  داریوش یاری
 • من هنوز آلیس هستم
  2014 آمریکا
  Still Alice
  Dir:Richard Glatzer
 • لبه تیغ
  1997 آمریکا
  The Edge
  Dir:Lee Tamahori
 • دزد و قهرمان1
  2010 ایتالیا
  La leggenda del bandito e del campione
  Dir: Lodovico Gasparini
 • پرواز خاموش
  1377 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • هشت میلیمتری
  2011 آمریکا
  Super 8
  Dir: J.J. Abrams

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00