۹۸/۱۲/۸

پنجشنبه

 • سه نفر برای کشتن
  1980 فرانسه
  Three Men to Kill
  Dir:Jacques Deray
 • تسخیر ناپذیران
  1987 آمریکا
  The Untouchables
  Dir:Brian De Palma
 • کمپانی 2
  2007 آمریکا
  The Company
  Dir:Mikael Salomon
 • آنچه می آید
  1936 انگلستان
  Things to Come
 • تسخیر ناپذیران
  1987 آمریکا
  The Untouchables
  Dir:Brian De Palma
 • برادران باد
  2015 اتریش
  Brothers of the Wind
 • کمپانی 2
  2007 آمریکا
  The Company
  Dir:Mikael Salomon
 • ستاره شرق
  1393 ایران
  علی غفاری
 • من دیوید هستم
  2003 انگلستان
  I Am David
 • بلندای زمستان
  2018 انگلستان
  Winter Ridge
 • کمپانی 3
  2007 آمریکا
  The Company
  Dir:Mikael Salomon
 • مک فارلند
  آمریکا 2015
  McFarland, USA
  Dir: Niki Caro
 • خجالت نکش
  1396 ایران
  رضا مقصودی

۹۸/۱۲/۷

چهارشنبه

 • آنچه می آید
  1936 انگلستان
  Things to Come
 • رقصنده با گرگ
  1990 آمریکا
  Dances with Wolves
 • کمپانی 1
  2007 آمریکا
  The Company
  Dir:Mikael Salomon
 • توتو علیه چهار نفر
  1963 ایتالیا
  Toto vs the Four
  Dir:Steno
 • نمک و آتش
  2016 آلمان
  Salt and Fire
 • ضد گلوله
  1390 ایران
  مصطفی كيایی
 • کمپانی 1
  2007 آمریکا
  The Company
  Dir:Mikael Salomon
 • ساعت یک نیمه شب
  1391 ایران
  شاهین باباپور
 • ما یک باغ وحش خریدیم
  2011 آمریکا
  We Bought a Zoo
 • ضد گلوله
  1390 ایران
  مصطفی كيایی
 • کمپانی 2
  2007 آمریکا
  The Company
  Dir:Mikael Salomon
 • تسخیر ناپذیران
  1987 آمریکا
  The Untouchables
  Dir:Brian De Palma
 • برادران باد
  2015 اتریش
  Brothers of the Wind

۹۸/۱۲/۶

سه شنبه

 • توتو علیه چهار نفر
  1963 ایتالیا
  Toto vs the Four
  Dir:Steno
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood
 • پدر خوانده 3
  1990 آمریکا
  The Godfather: Part III
  Dir:Francis Ford Coppola
 • عدالت زورو
  1969 اسپانیا و ایتالیا
  The Avenger, Zorro
  Dir:Rafael Romero Marchent
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood
 • مظنونین همیشگی
  1995 آمریکا
  The usual Suspects
  dir:Bryan Singer
 • پدر خوانده 3
  1990 آمریکا
  The Godfather: Part III
  Dir:Francis Ford Coppola
 • دو ماجرا برای یک ازدواج
  1391 ایران
  شهرام شاه حسینی
 • زودیاک چینی
  2012 هنگ کنگ
  Chinese Zodiac
  Dir:Jackie Chan
 • مظنونین همیشگی
  1995 آمریکا
  The usual Suspects
  dir:Bryan Singer
 • کمپانی 1
  2007 آمریکا
  The Company
  Dir:Mikael Salomon
 • رقصنده با گرگ
  1990 آمریکا
  Dances with Wolves
 • ضد گلوله
  1390 ایران
  مصطفی كيایی

۹۸/۱۲/۵

دوشنبه

 • عدالت زورو
  1969 اسپانیا و ایتالیا
  The Avenger, Zorro
  Dir:Rafael Romero Marchent
 • روز یارگیری
  2014 آمریکا
  Draft Day
 • پدر خوانده 2
  1974 آمریکا
  The Godfather: Part II
  Dir:Francis Ford Coppola
 • دودسکادن
  ژاپن 1970
  Dodes'ka-den
  Dir: Akira Kurosawa
 • روز یارگیری
  2014 آمریکا
  Draft Day
 • ضربه مغزی
  2015 آمریکا
  Concussion
 • پدر خوانده 2
  1974 آمریکا
  The Godfather: Part II
  Dir:Francis Ford Coppola
 • زیبا
  1392 ایران
  سروش محمدزاده
 • بزرگ تر از زندگی
  1996 آمریکا
  Larger Than Life
 • ضربه مغزی
  2015 آمریکا
  Concussion
 • پدر خوانده 3
  1990 آمریکا
  The Godfather: Part III
  Dir:Francis Ford Coppola
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood
 • مظنونین همیشگی
  1995 آمریکا
  The usual Suspects
  dir:Bryan Singer

۹۸/۱۲/۴

یکشنبه

 • دودسکادن
  ژاپن 1970
  Dodes'ka-den
  Dir: Akira Kurosawa
 • محافظ
  2006 آمریکا
  The Guardian
  Dir:Andrew Davis
 • پدرخوانده
  1972 آمریکا
  The Godfather
  Dir:Francis Ford Coppola
 • زندگی خصوصی شرلوک هلمز
  1970 انگلستان
  The Private Life of Sherlock Holmes Dir:Billy Wilder
 • محافظ
  2006 آمریکا
  The Guardian
  Dir:Andrew Davis
 • حد عمود
  2000 آمریکا
  Vertical Limit
  Dir:Martin Campbell
 • پدرخوانده
  1972 آمریکا
  The Godfather
  Dir:Francis Ford Coppola
 • شکوفه ای در زمستان
  1393 ایران
  مهدی رمضانی
 • زندگی خصوصی شرلوک هلمز
  1970 انگلستان
  The Private Life of Sherlock Holmes Dir:Billy Wilder
 • حد عمود
  2000 آمریکا
  Vertical Limit
  Dir:Martin Campbell
 • پدر خوانده 2
  1974 آمریکا
  The Godfather: Part II
  Dir:Francis Ford Coppola
 • روز یارگیری
  2014 آمریکا
  Draft Day
 • ضربه مغزی
  2015 آمریکا
  Concussion

۹۸/۱۲/۳

شنبه

 • زندگی خصوصی شرلوک هلمز
  1970 انگلستان
  The Private Life of Sherlock Holmes
  Dir:Billy Wilder
 • پیش به سوی غرب
  2015 آمریکا
  Slow West
 • اسلحه مرگبار 4
  1998 آمریکا
  Lethal Weapon 4
  Dir:Richard Donner
 • در دل امواج
  انگلیس 1955
  Above Us the Waves
  Dir: Ralph Thomas
 • پیش به سوی غرب
  2015 آمریکا
  Slow West
 • بازگشت قهرمان
  2007 آمریکا
  Resurrecting the Champ
 • اسلحه مرگبار 4
  1998 آمریکا
  Lethal Weapon 4
  Dir:Richard Donner
 • جلباب
  1390 ایران
  مجید کاشی فروشان
 • در دل امواج
  انگلیس 1955
  Above Us the Waves
  Dir: Ralph Thomas
 • بازگشت قهرمان
  2007 آمریکا
  Resurrecting the Champ
 • پدرخوانده
  1972 آمریکا
  The Godfather
  Dir:Francis Ford Coppola
 • محافظ
  2006 آمریکا
  The Guardian
  Dir:Andrew Davis
 • حد عمود
  2000 آمریکا
  Vertical Limit
  Dir:Martin Campbell

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00