۰۰/۷/۹

جمعه

 • هفت سوار دلاور
  آمریکا 1972
  The Magnificent Seven Ride
  Dir: George McCowanMcCowan
 • ضد گلوله
  1390 ایران
  مصطفی كيایی
 • انجمن شاعران مرده
  1989 آمریکا
  Dead Poets Society
  Dir:Peter Weir
 • دوازده صندلی
  کوبا 1962
  The Twelve Chairs
  Dir: Tomás Gutiérrez Alea
 • ضد گلوله
  1390 ایران
  مصطفی كيایی
 • عجیب تر از داستان
  2006 آمریکا
  Stranger Than Fiction
 • توگو
  2019 آمریکا
  Togo
 • سربلند
  1373 ایران
  فتحعلي اويسی
 • محافظ
  2012 آلمان
  Schutzengel
 • بازگشت به حیفا
  2004 سوریه
  Returning to Haifa
 • تنها میان امواج
  2017 انگلستان
  The Mercy
 • روز سوم
  1385 ایران
  محمدحسين لطيفی
 • مارک فلت : مردی که کاخ سفید را به خاک سیاه نشاند
  2017 آمریکا
  Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House
 

۰۰/۷/۸

پنجشنبه

 • دوازده صندلی
  کوبا 1962
  The Twelve Chairs
  Dir: Tomás Gutiérrez Alea
 • مهاجر
  1368 ایران
  ابراهيم حاتمی كيا
 • انفجار آتش 2
  2019 آمریکا
  Backdraft 2
 • آپاراجیتو
  هند 1956
  Aparajito
  Dir: Satyajit Ray
 • مهاجر
  1368 ایران
  ابراهيم حاتمی كيا
 • شمشیر باز
  2015 فنلاند
  The Fencer
 • انفجار آتش 2
  2019 آمریکا
  Backdraft 2
 • دست راست من
  1387 ایران
  داریوش ربیعی
 • پنجاه درصد زندگی
  2011 آمریکا
  50/50
  Dir: Jonatha Levine
 • توگو
  2019 آمریکا
  Togo
 • انجمن شاعران مرده
  1989 آمریکا
  Dead Poets Society
  Dir:Peter Weir
 • ضد گلوله
  1390 ایران
  مصطفی كيایی
 • عجیب تر از داستان
  2006 آمریکا
  Stranger Than Fiction

۰۰/۷/۷

چهارشنبه

 • آپاراجیتو
  هند 1956
  Aparajito
  Dir: Satyajit Ray
 • نفس
  1394 ایران
  نرگس آبيار
 • یک جمع خوب
  2004 آمریکا
  In Good Company
  Dir:Paul Weitz
 • بازداشتگاه شماره 17
  1953 آمریکا
  Stalag 17
  Dir: Billy Wilder
 • نفس
  1394 ایران
  نرگس آبيار
 • چهار راه استانبول
  1396 ایران
  مصطفي كيايی
 • یک جمع خوب
  2004 آمریکا
  In Good Company
  Dir:Paul Weitz
 • قهرمان
  1396 ایران
  علی حلوی
 • بازداشتگاه شماره 17
  1953 آمریکا
  Stalag 17
  Dir: Billy Wilder
 • چهار راه استانبول
  1396 ایران
  مصطفي كيايی
 • انفجار آتش 2
  2019 آمریکا
  Backdraft 2
 • مهاجر
  1368 ایران
  ابراهيم حاتمی كيا
 • یتیم خانه
  2007 اسپانیا
  The Orphanage
  Dir:J.A. Bayona

۰۰/۷/۶

سه شنبه

 • بازداشتگاه شماره 17
  1953 آمریکا
  Stalag 17
  Dir: Billy Wilder
 • بوی پیراهن یوسف
  ایران 1374
  ابراهیم حاتمی کیا
 • دان 1
  2006 هند
  Don
  Dir:Farhan Akhtar
 • گرسنه
  1966 دانمارک
  Hunger
  Dir: Henning Carlsen
 • بوی پیراهن یوسف
  ایران 1374
  ابراهیم حاتمی کیا
 • پلیس گشت
  2011 ایرلند
  The Guard
  Dir:John Michael McDonagh
 • دان 1
  2006 هند
  Don
  Dir:Farhan Akhtar
 • پاییز
  1393 ایران
  مهدی بوستان پرور
 • گرسنه
  1966 دانمارک
  Hunger
  Dir: Henning Carlsen
 • پلیس گشت
  2011 ایرلند
  The Guard
  Dir:John Michael McDonagh
 • یک جمع خوب
  2004 آمریکا
  In Good Company
  Dir:Paul Weitz
 • نفس
  1394 ایران
  نرگس آبيار
 • چهار راه استانبول
  1396 ایران
  مصطفي كيايی

۰۰/۷/۵

دوشنبه

 • گرسنه
  1966 دانمارک
  Hunger
  Dir: Henning Carlsen
 • هیوا
  1377 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • پدران و پسران
  2013 ژاپن
  Like Father, Like Son
  Dir:Hirokazu Koreeda
 • خواهران ماکایکو
  1983 ژاپن
  The Makioka Sisters
  Dir:Kon Ichikawa
 • هیوا
  1377 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • پیامد
  2017 آمریکا
  Aftermath
 • پدران و پسران
  2013 ژاپن
  Like Father, Like Son
  Dir:Hirokazu Koreeda
 • نیزارهای بلند
  محمد هادی نامور
  ایران 1396
 • خواهران ماکایکو
  1983 ژاپن
  The Makioka Sisters
  Dir:Kon Ichikawa
 • پیامد
  2017 آمریکا
  Aftermath
 • دان 1
  2006 هند
  Don
  Dir:Farhan Akhtar
 • بوی پیراهن یوسف
  ایران 1374
  ابراهیم حاتمی کیا
 • پلیس گشت
  2011 ایرلند
  The Guard
  Dir:John Michael McDonagh

۰۰/۷/۳

شنبه

 • ضارب
  1983 فرانسه
  Le battant
  Dir: Alain Delon
 • دختر
  1394 ایران
  رضا میرکریمی
 • ماجراهای ناگوار
  2004 آمریکا
  Lemony Snicket's A Series of
  Unfortunate Events
  Dir:Brad Silberling
 • بازگشت هفت دلاور
  1966 آمریکا
  Return of the Seven
  Dir: Burt Kennedy
 • دختر
  1394 ایران
  رضا میرکریمی
 • بروکلین بی مادر
  آمریکا 2019
  Motherless Brooklyn
  Dir: Edward Norton
 • ماجراهای ناگوار
  2004 آمریکا
  Lemony Snicket's A Series of
  Unfortunate Events
  Dir:Brad Silberling
 • ژنرال
  1391 ایران
  علی شاه حاتمی
 • بازگشت هفت دلاور
  1966 آمریکا
  Return of the Seven
  Dir: Burt Kennedy
 • بروکلین بی مادر
  آمریکا 2019
  Motherless Brooklyn
  Dir: Edward Norton
 • محافظت از خانم تس
  آمریکا 1994
  Guarding Tess
  Dir:Hugh Wilson
 • ویلایی ها
  1395 ایران
  منير قيدی
 • تولد دوباره
  2018 چین
  Reborn

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00