۹۷/۲/۷

جمعه

 • موبی دیک
  1956 آمریکا
  Moby Dick
  Dir:John Huston
 • مسافرین زندگی
  2005 آمریکا
  Love's Long Journey
  Dir:Michael Landon Jr.
 • نیکسون
  1995 آمریکا
  Nixon
  Dir:Oliver Stone
 • سی و شش
  2004 فرانسه
  36th Precinct
  Dir:Olivier Marchal
 • دزد پاریسی
  1967 فرانسه
  The Thief of Paris
  Dir:Louis Malle
 • مسافرین زندگی
  2005 آمریکا
  Love's Long Journey
  Dir:Michael Landon Jr.
 • من و پسر
  1993 آمریکا
  Me and the Kid
 • روزگاری عشق و خیانت
  1392 ایران
  داود بيدل
 • گاندی
  1982 انگلستان و هند
  Gandhi
  dir:Richard Attenborough
 • گاندی
  1982 انگلستان و هند
  Gandhi
  dir:Richard Attenborough
 • لذت جاودان زندگی
  2006 آمریکا
  Love's Abiding Joy
 • دبلیو
  2008 آمریکا
  W
  Dir:Oliver Stone
 • آخرین قربانی
  2017 امریکا
  Hangman
 

۹۷/۲/۶

پنجشنبه

 • دزد پاریسی
  1967 فرانسه
  The Thief of Paris
  Dir:Louis Malle
 • پیمان جاودان زندگی
  2004 آمریکا
  Love's Enduring Promise
 • جی اف کی
  1991 فرانسه -آمریکا
  JFK
  Dir:Oliver Stone
 • اونا؟ ... کیا؟
  2015 ایتالیا
  Them Who?
 • تعطیلات در زوید کوت
  1964 فرانسه
  Week-end à Zuydcoote
  Dir:Henri Verneuil
 • پیمان جاودان زندگی
  2004 آمریکا
  Love's Enduring Promise
 • جی اف کی
  1991 فرانسه -آمریکا
  JFK
  Dir:Oliver Stone
 • شوخی ممنوع
  1388 ایران
  سپند امیر سلیمانی
 • اونا؟ ... کیا؟
  2015 ایتالیا
  Them Who?
 • من و پسر
  1993 آمریکا
  Me and the Kid
 • مسافرین زندگی
  2005 آمریکا
  Love's Long Journey
  Dir:Michael Landon Jr.
 • نیکسون
  1995 آمریکا
  Nixon
  Dir:Oliver Stone
 • سی و شش
  2004 فرانسه
  36th Precinct
  Dir:Olivier Marchal

۹۷/۲/۵

چهارشنبه

 • تعطیلات در زوید کوت
  1964 فرانسه
  Week-end à Zuydcoote
  Dir:Henri Verneuil
 • طلوع دوباره
  2003 آمریکا
  Love Comes Softly
  Dir:Michael Landon Jr.
 • متولد چهارم جولای
  1989 آمریکا
  Born on the Fourth of July
  Dir:Oliver Stone
 • اسیر خاک
  2017 آمریکا
  Mudbound
  Dir:Dee Rees
 • چشمان بدون چهره
  1960 فرانسه
  Eyes Without a Face
 • طلوع دوباره
  2003 آمریکا
  Love Comes Softly
  Dir:Michael Landon Jr.
 • متولد چهارم جولای
  1989 آمریکا
  Born on the Fourth of July
  Dir:Oliver Stone
 • عامل سوم
  1390 ایران
  مجید جوانمرد
 • اسیر خاک
  2017 آمریکا
  Mudbound
  Dir:Dee Rees
 • چشمان بدون چهره
  1960 فرانسه
  Eyes Without a Face
 • پیمان جاودان زندگی
  2004 آمریکا
  Love's Enduring Promise
 • جی اف کی
  1991 فرانسه -آمریکا
  JFK
  Dir:Oliver Stone
 • اونا؟ ... کیا؟
  2015 ایتالیا
  Them Who?

۹۷/۲/۴

سه شنبه

 • چشمان بدون چهره
  1960 فرانسه
  Eyes Without a Face
 • امید شجاعتی جاودانه
  2011 آمریکا
  Love's Everlasting Courage
  Dir:Bradford May
 • وال استریت: پول هرگز نمی خوابد
  2010 آمریکا
  Wall Street: Money Never Sleeps
  Dir:Oliver Stone
 • قتل در سن ملو
  2013 فرانسه
  Meurtres à Saint-Malo
 • من و خرس ها
  1974 آمریکا
  The Bears and I
  Dir:Bernard McEveety
 • امید شجاعتی جاودانه
  2011 آمریکا
  Love's Everlasting Courage
  Dir:Bradford May
 • وال استریت: پول هرگز نمی خوابد
  2010 آمریکا
  Wall Street: Money Never Sleeps
  Dir:Oliver Stone
 • گوشی قرمز
  1393 ایران
  صادق پروین آشتیانی
 • قتل در سن ملو
  2013 فرانسه
  Meurtres à Saint-Malo
 • من و خرس ها
  1974 آمریکا
  The Bears and I
  Dir:Bernard McEveety
 • طلوع دوباره
  2003 آمریکا
  Love Comes Softly
  Dir:Michael Landon Jr.
 • متولد چهارم جولای
  1989 آمریکا
  Born on the Fourth of July
  Dir:Oliver Stone
 • اسیر خاک
  2017 آمریکا
  Mudbound
  Dir:Dee Rees

۹۷/۲/۲

یکشنبه

 • دور دنیا در هشتاد روز
  آمریکا 1956
  Around the World in 80 Days
  Dir: Michael Anderson
 • اخراجی ها 3
  1389 ایران
  مسعود ده نمکی
 • جوخه
  1986 آمریکا
  Platoon
  Dir:Oliver Stone
 • اژدهای پیت
  2016 آمریکا
  Pete's Dragon
 • دو نخاله راننده
  1971 ایتالیا
  I due della F.1 alla corsa piu pazza, pazza del mondo
  Dir:Osvaldo Civirani

 • پرستار تصادفی
  2015 آلمان
  der nanny
 • جوخه
  1986 آمریکا
  Platoon
  Dir:Oliver Stone
 • من و دشمن
  1380 ایران
  محمد نیاکانی
 • اژدهای پیت
  2016 آمریکا
  Pete's Dragon
 • دو نخاله راننده
  1971 ایتالیا
  I due della F.1 alla corsa piu pazza, pazza del mondo
  Dir:Osvaldo Civirani
 • دیدی عزیز
  1981 آلمان
  Ach du lieber Harry
 • وال استریت
  1987 آمریکا
  Wall Street
  Dir:Oliver Stone
 • عملیات میلان
  2016 هنگ کنگ
  Mission Milano

۹۷/۲/۱

شنبه

 • دو نخاله راننده
  1971 ایتالیا
  I due della F.1 alla corsa piu pazza, pazza del mondo
  Dir:Osvaldo Civirani
 • اخراجی ها 2
  1387 ایران
  مسعود ده نمکی
 • مجرد 40 ساله
  1392 ایران
  شاهین باباپور
 • روز یارگیری
  2014 آمریکا
  Draft Day
 • پول را بردار و فرار کن
  1969 آمریکا
  Take the Money and Run
  Dir:Woody Allen
 • اخراجی ها 2
  1387 ایران
  مسعود ده نمکی
 • مجرد 40 ساله
  1392 ایران
  شاهین باباپور
 • شغل شریف
  1389 ایران
  احمد حسنی مقدم
 • روز یارگیری
  2014 آمریکا
  Draft Day
 • پول را بردار و فرار کن
  1969 آمریکا
  Take the Money and Run
  Dir:Woody Allen
 • اخراجی ها 3
  1389 ایران
  مسعود ده نمکی
 • جوخه
  1986 آمریکا
  Platoon
  Dir:Oliver Stone
 • اژدهای پیت
  2016 آمریکا
  Pete's Dragon

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00