۹۵/۱۱/۸

جمعه

 

۹۵/۱۱/۷

پنجشنبه

 • فراری
  2012 کانادا
  The Company You Keep
  Dir: Robert Redford
 • زندگی شگفت انگیز
  1946 آمریکا
  It's a Wonderful Life
  Dir: :Frank Capra
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 11
 • افسانه شینگن 27- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 13
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • زندگی، دروغ، فوتبال
  2008 ایتالیا
  Amore, bugie & calcetto
 • انتخاب اسلحه
  1981فرانسه
  Choice of Arms
  Dir: Alain Corneau
 • افسانه شینگن 27- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • کاراگاه دی
  2010 چین
  Detective Dee
  Dir: Hark Tsui
 • به سوی غرب
  1937 آمریکا
  Way Out West
  Dir: James W. Horne
 • افسانه شینگن 27- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • زندگی، دروغ، فوتبال
  2008 ایتالیا
  Amore, bugie & calcetto
 • نمایش آشپزی
 • فرمان
  1360 ایران/ کارگردان : كوپال مشكوت
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 11
 • افسانه شینگن 28- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • لانه خرگوش
  2010 آمریکا
  Rabbit Hole
  Dir: John Cameron Mitchell
 • سینما و دوبله - قسمت هشتم
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 14
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۱/۶

چهارشنبه

 • کاراگاه دی
  2010 چین
  Detective Dee
  Dir: Hark Tsui
 • انتخاب اسلحه
  1981فرانسه
  Choice of Arms
  Dir: Alain Corneau
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 10
 • افسانه شینگن 26- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 12
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • گوزن شمالی
  1989 آمریکا
  Prancer
 • آخرین تیر انداز
  1976 آمریکا
  The Shootist
  Dir: Don Siegel
 • افسانه شینگن 26- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • صخره زرد
  2011 آمریکا
  Yellow Rock
  Dir: Nick Vallelonga
 • مشکلات خود را کنار بگذار
  1932 آمریکا
  Pack Up Your Troubles
  Dir: George Marshall
 • افسانه شینگن 26- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • گوزن شمالی
  1989 آمریکا
  Prancer
 • نمایش آشپزی
 • صخره زرد
  2011 آمریکا
  Yellow Rock
  Dir: Nick Vallelonga
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 10
 • افسانه شینگن 27- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • زندگی، دروغ، فوتبال
  2008 ایتالیا
  Amore, bugie & calcetto
 • سینما و دوبله - قسمت هفتم
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 13
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۱/۵

سه شنبه

 • صخره زرد
  2011 آمریکا
  Yellow Rock
  Dir: Nick Vallelonga
 • آخرین تیر انداز
  1976 آمریکا
  The Shootist
  Dir: Don Siegel
 • پوآرو - قسمت 51
 • افسانه شینگن 25- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 11
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • سرود زندگی
  1994آمریکا
  The Song of Life
  Dir: Jessie Nelson
 • میسوری از هم می پاشد
  1976 آمریکا
  The Missouri Breaks
  Dir: Arthur Penn
 • افسانه شینگن 25- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • تلافی
  1996 آمریکا
  Eye for an Eye
  Dir: John Schlesinger
 • پوآرو - قسمت 51
 • افسانه شینگن 25- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • سرود زندگی
  1994آمریکا
  The Song of Life
  Dir: Jessie Nelson
 • نمایش آشپزی
 • تلافی
  1996 آمریکا
  Eye for an Eye
  Dir: John Schlesinger
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 9
 • افسانه شینگن 26- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • گوزن شمالی
  1989 آمریکا
  Prancer
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 12
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 12
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۱/۴

دوشنبه

 • تلافی
  1996 آمریکا
  Eye for an Eye
  Dir: John Schlesinger
 • میسوری از هم می پاشد
  1976 آمریکا
  The Missouri Breaks
  Dir: Arthur Penn
 • پوآرو - قسمت 50
 • افسانه شینگن 24- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 10
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • سیگار ممنوع
  2015 آمریکا
  Thank You for Smoking
  Dir: Jason Reitman
 • یوجیمبو
  1961 ژاپن
  Yojimbo
  Dir: Akira Kurosawa
 • افسانه شینگن 24- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • پیمانکار
  2007 انگلستان
  The Contractor
  Dir: Josef Rusnak
 • پوآرو - قسمت 50
 • افسانه شینگن 24- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • سیگار ممنوع
  2015 آمریکا
  Thank You for Smoking
  Dir: Jason Reitman
 • نمایش آشپزی
 • پیمانکار
  2007 انگلستان
  The Contractor
  Dir: Josef Rusnak
 • پوآرو - قسمت 51
 • افسانه شینگن 25- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • سرود زندگی
  1994آمریکا
  The Song of Life
  Dir: Jessie Nelson
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 11
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 11
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۱/۳

یکشنبه

 • پیمانکار
  2007 انگلستان
  The Contractor
  Dir: Josef Rusnak
 • یوجیمبو
  1961 ژاپن
  Yojimbo
  Dir: Akira Kurosawa
 • پوآرو - قسمت 49
 • افسانه شینگن 23- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 9
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • سه هفته تا دیتونا
  2011 آمریکا
  3 Weeks to Daytona
  Dir: Bret Stern
 • کاپیتان هوراشیو
  1951 انگلستان
  Captain Horatio Hornblower R.N
  Dir: Raoul Walsh
 • افسانه شینگن 23- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • آخرین مضروب
  2008 کانادا
  The Last Hit Man
  Dir: Christopher Warre Smets
 • پوآرو - قسمت 49
 • افسانه شینگن 23- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • سه هفته تا دیتونا
  2011 آمریکا
  3 Weeks to Daytona
  Dir: Bret Stern
 • نمایش آشپزی
 • آخرین مضروب
  2008 کانادا
  The Last Hit Man
  Dir: Christopher Warre Smets
 • پوآرو - قسمت 50
 • افسانه شینگن 24- 1988 ژاپن
  Takeda Shingen
 • نمایش آشپزی
 • سیگار ممنوع
  2015 آمریکا
  Thank You for Smoking
  Dir: Jason Reitman
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 10
 • فرار از زندان،فصل دوم - قسمت 10
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

ساعات پخش

 • 00:00
 • 02:00
 • 04:00
 • 05:00
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00