۹۸/۹/۲۹

جمعه

 • مردی از لارامی
  1955 آمریکا
  The Man from Laramie
 • خواهران غریب
  1374 ایران
  كيومرث پوراحمد
 • دزدان دریایی کارائیب 3
  2007 آمریکا
  At World's End
 • جووالاچی
  1972 ایتالیا - فرانسه
  The Valachi Papers
  Dir:Terence Young
 • خواهران غریب
  1374 ایران
  كيومرث پوراحمد
 • بهترین ساعات
  2016 آمریکا
  The Finest Hours
 • سلاح اسرار آمیز
  2018 آمریکا
  Kin
 • دستهای آلوده
  1387 ایران
  سيروس الوند
 • روشنایی های اوزوماسا
  2014 ژاپن
  Uzumasa Limelight
 • سارق بانک
  2017 هند
  Bank Chor
 • دزدان دریایی کارائیب 4
  2011 آمریکا
  On Stranger Tides
 • سفر جادویی
  1369 ایران
  ابوالحسن داوودی
 • الماس خونین
  2006 آمریکا و آلمان
  Blood Diamond
  Dir:Edward Zwick
 

۹۸/۹/۲۸

پنجشنبه

 • جووالاچی
  1972 ایتالیا - فرانسه
  The Valachi Papers
  Dir:Terence Young
 • چند میگیری گریه کنی
  1384 ایران
  شاهد احمدلو
 • دزدان دریایی کارائیب2
  2006 آمریکا
  Dead Man's Chest
 • سفر معجزه آسا
  1966 آمریکا
  Fantastic Voyage
  Dir:Richard Fleischer
 • چند میگیری گریه کنی
  1384 ایران
  شاهد احمدلو
 • کلارا
  2018 کانادا
  Clara
 • دزدان دریایی کارائیب2
  2006 آمریکا
  Dead Man's Chest
 • لونه شغال
  1398 ایران
  رضا دادویی
 • خانه ای کنار دریا
  2017 فرانسه
  The House by the Sea
 • اردوگاه روزانه پدر
  2007 آمریکا
  Daddy Day Camp
  Dir:Fred Savage
 • دزدان دریایی کارائیب 3
  2007 آمریکا
  At World's End
 • خواهران غریب
  1374 ایران
  كيومرث پوراحمد
 • بهترین ساعات
  2016 آمریکا
  The Finest Hours

۹۸/۹/۲۷

چهارشنبه

 • سفر معجزه آسا
  1966 آمریکا
  Fantastic Voyage
  Dir:Richard Fleischer
 • تاراج
  1363 ایران
  ايرج قادری
 • دزدان دریایی کارائیب 1
  2003 آمریکا
  The Curse of the Black Pearl
 • شور زندگی
  1956 آمریکا
  Lust for Life
  Dir:Vincente Minnelli
 • تاراج
  1363 ایران
  ايرج قادری
 • مسابقه نهایی
  2018 فرانسه
  La finale
 • دزدان دریایی کارائیب 1
  2003 آمریکا
  The Curse of the Black Pearl
 • لب دریا
  1390 ایران
  حمید نعمت ا..
 • شور زندگی
  1956 آمریکا
  Lust for Life
  Dir:Vincente Minnelli
 • مسابقه نهایی
  2018 فرانسه
  La finale
 • دزدان دریایی کارائیب2
  2006 آمریکا
  Dead Man's Chest
 • چند میگیری گریه کنی
  1384 ایران
  شاهد احمدلو
 • پنجره مخفی
  2004 آمریکا
  Secret Window
  Dir:David Koepp

۹۸/۹/۲۶

سه شنبه

 • شور زندگی
  1956 آمریکا
  Lust for Life
  Dir:Vincente Minnelli
 • ای ایران
  1368 ایران
  ناصر تقوایی
 • زندگی آغاز می شود
  2011 آمریکا
  Love Begins
  Dir:David S. Cass Sr.
 • بازگشت پر خطر فرانسه
  1960 The Big Risk
  Dir: Claude Sautet
 • ای ایران
  1368 ایران
  ناصر تقوایی
 • سرقت معمولی
  2000 انگلستان
  Ordinary Decent Criminals
  Dir:Thaddeus Sulivan
 • زندگی آغاز می شود
  2011 آمریکا
  Love Begins
  Dir:David S. Cass Sr.
 • اوقات مشترک آنها
  1392 ایران
  سید جمال سید حاتمی
 • بازگشت پر خطر فرانسه
  1960 The Big Risk
  Dir: Claude Sautet
 • سرقت معمولی
  2000 انگلستان
  Ordinary Decent Criminals
  Dir:Thaddeus Sulivan
 • دزدان دریایی کارائیب 1
  2003 آمریکا
  The Curse of the Black Pearl
 • تاراج
  1363 ایران
  ايرج قادری
 • مسابقه نهایی
  2018 فرانسه
  La finale

۹۸/۹/۲۵

دوشنبه

 • بازگشت پر خطر فرانسه
  1960 The Big Risk
  Dir: Claude Sautet
 • سوپر استار
  1387 ایران
  تهمينه ميلانی
 • خانه ای از امید
  2009 آمریکا
  Love Finds a Home
 • سد شکنان
  1955 انگلستان
  The Dam Busters
 • سوپر استار
  1387 ایران
  تهمينه ميلانی
 • پایان راه
  2018 آمریکا
  Leave No Trace
 • خانه ای از امید
  2009 آمریکا
  Love Finds a Home
 • کنارتو می خندم
  1392 ایران
  وحید حسینی
 • سد شکنان
  1955 انگلستان
  The Dam Busters
 • پایان راه
  2018 آمریکا
  Leave No Trace
 • زندگی آغاز می شود
  2011 آمریکا
  Love Begins
  Dir:David S. Cass Sr.
 • ای ایران
  1368 ایران
  ناصر تقوایی
 • سرقت معمولی
  2000 انگلستان
  Ordinary Decent Criminals
  Dir:Thaddeus Sulivan

۹۸/۹/۲۴

یکشنبه

 • سد شکنان
  1955 انگلستان
  The Dam Busters
 • دیگه چه خبر
  1370 ایران
  تهمینه میلانی
 • امید روح می یابد
  2009 آمریکا
  Love Takes Wing
 • متخصص
  1972 آمریکا
  The Mechanic
 • دیگه چه خبر
  1370 ایران
  تهمینه میلانی
 • الکس کراس
  2012 آمریکا
  Alex Cross
  Dir:Rob Cohen
 • امید روح می یابد
  2009 آمریکا
  Love Takes Wing
 • بام تا بام
  1386 ایران
  مجید تربتی فرد
 • متخصص
  1972 آمریکا
  The Mechanic
 • الکس کراس
  2012 آمریکا
  Alex Cross
  Dir:Rob Cohen
 • خانه ای از امید
  2009 آمریکا
  Love Finds a Home
 • سوپر استار
  1387 ایران
  تهمينه ميلانی
 • پایان راه
  2018 آمریکا
  Leave No Trace

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00