۰۰/۲/۲

پنجشنبه

 • دره من چه سر سبز بود
  1941 آمریکا
  How Green Was My Valley
  Dir:John Ford
 • تعقیب سایه ها
  1369 ایران
  علی شاه حاتمی
 • به سوی ستارگان
  2019 آمریکا
  Ad Astra
 • دوستان ادی کویل
  1973 آمریکا
  The Friends of Eddie Coyle
 • تعقیب سایه ها
  1369 ایران
  علی شاه حاتمی
 • مرد نیکوکار
  2019 آمریکا
  Good Sam
  Dir:Kate Melville
 • به سوی ستارگان
  2019 آمریکا
  Ad Astra
 • مجنون بی لیلی
  1398 ایران
  جهانبخش سلطانی
 • مینوس
  2001 هلند
  Miss Minoes
 • اردوگاه روزانه پدر
  2007 آمریکا
  Daddy Day Camp
  Dir:Fred Savage
 • سولاریس
  2002 آمریکا
  Solaris
 • مزرعه پدری
  1382 ایران
  رسول ملاقلی پور
 • عمر مختار
  1980 لیبی و آمریکا
  Lion of the Desert

۰۰/۲/۱

چهارشنبه

 • دوستان ادی کویل
  1973 آمریکا
  The Friends of Eddie Coyle
 • قندون جهیزیه
  1393 ایران
  علي ملاقلي پور
 • آسمان بین ما
  2017 آمریکا
  The Space Between Us
 • موش و گربه
  آمریکا 1974
  Mousey
  Dir: Daniel Petrie
 • قندون جهیزیه
  1393 ایران
  علي ملاقلي پور
 • سامبا
  2014 فرانسه
  Samba
 • آسمان بین ما
  2017 آمریکا
  The Space Between Us
 • بیا از گذشته حرف بزنیم (طلاتر از نفت )
  ایران 1396
  حمید نعمت ا..
 • موش و گربه
  آمریکا 1974
  Mousey
  Dir: Daniel Petrie
 • سامبا
  2014 فرانسه
  Samba
 • به سوی ستارگان
  2019 آمریکا
  Ad Astra
 • تعقیب سایه ها
  1369 ایران
  علی شاه حاتمی
 • حس ششم
  1999 آمریکا
  The Sixth Sense

۰۰/۱/۳۱

سه شنبه

 • موش و گربه
  آمریکا 1974
  Mousey
  Dir: Daniel Petrie
 • وصل نیکان
  1370 ایران
  ابراهيم حاتمي كيا
 • 2001:یک ادیسه فضایی
  1968 آمریکا
  2001A Space Odyssey
  Dir:Stanley Kubrick
 • گوپی سرخ دست
  1943 فرانسه
  Goupi mains rouges
 • وصل نیکان
  1370 ایران
  ابراهيم حاتمي كيا
 • جنازه قلابی
  2005 آمریکا
  The Big White
 • 2001:یک ادیسه فضایی
  1968 آمریکا
  2001A Space Odyssey
  Dir:Stanley Kubrick
 • خانه نشین
  1391 ایران
  کمال مقدم
 • گوپی سرخ دست
  1943 فرانسه
  Goupi mains rouges
 • جنازه قلابی
  2005 آمریکا
  The Big White
 • آسمان بین ما
  2017 آمریکا
  The Space Between Us
 • قندون جهیزیه
  1393 ایران
  علي ملاقلي پور
 • سامبا
  2014 فرانسه
  Samba

۰۰/۱/۳۰

دوشنبه

 • گوپی سرخ دست
  1943 فرانسه
  Goupi mains rouges
 • جاده متروک
  1384 ایران
  علی شاه حاتمی
 • ایستگاه فضایی - سالیوت 7
  2017 روسیه
  Salyut 7
 • ویلی ونکا و کارخانه شکلات سازی
  1971 آمریکا
  Willy Wonka & the Chocolate Factory
  Dir:Mel Stuart
 • جاده متروک
  1384 ایران
  علی شاه حاتمی
 • در جستجوی ناکجا آباد
  2004 آمریکا
  Finding Neverland
  Dir:Marc Forster
 • ایستگاه فضایی - سالیوت 7
  2017 روسیه
  Salyut 7
 • ته چین
  1393 ایران
  مهدی حسینی وند
 • ویلی ونکا و کارخانه شکلات سازی
  1971 آمریکا
  Willy Wonka & the Chocolate Factory
  Dir:Mel Stuart
 • در جستجوی ناکجا آباد
  2004 آمریکا
  Finding Neverland
  Dir:Marc Forster
 • 2001:یک ادیسه فضایی
  1968 آمریکا
  2001A Space Odyssey
  Dir:Stanley Kubrick
 • وصل نیکان
  1370 ایران
  ابراهيم حاتمي كيا
 • جنازه قلابی
  2005 آمریکا
  The Big White

۰۰/۱/۲۹

یکشنبه

 • ویلی ونکا و کارخانه شکلات سازی
  1971 آمریکا
  Willy Wonka & the Chocolate Factory
  Dir:Mel Stuart
 • حمله به اچ 3
  1373 ایران
  شهريار بحرانی
 • سیاره سرخ
  2000 آمریکا
  Red Planet
 • خور نشین ها
  1960 انگلستان
  The Sundowners
 • حمله به اچ 3
  1373 ایران
  شهريار بحرانی
 • جنگجویان آسمان
  2005 فرانسه
  Sky Fighters
 • سیاره سرخ
  2000 آمریکا
  Red Planet
 • کانی مانگا
  1366 ایران
  سيف ا.. داد
 • خور نشین ها
  1960 انگلستان
  The Sundowners
 • جنگجویان آسمان
  2005 فرانسه
  Sky Fighters
 • ایستگاه فضایی - سالیوت 7
  2017 روسیه
  Salyut 7
 • جاده متروک
  1384 ایران
  علی شاه حاتمی
 • در جستجوی ناکجا آباد
  2004 آمریکا
  Finding Neverland
  Dir:Marc Forster

۰۰/۱/۲۸

شنبه

 • خور نشین ها
  1960 انگلستان
  The Sundowners
 • تعقیب و گریز
  2016 چین
  Skiptrace
 • پزشک آفریقایی
  2016 فرانسه
  The African Doctor
  Dir:Julien Rambaldi
 • تاندر بولت و لایت فوت
  1974 آمریکا
  Thunderbolt and Lightfoot
  Dir:Michael Cimino
 • تعقیب و گریز
  2016 چین
  Skiptrace
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood
 • پزشک آفریقایی
  2016 فرانسه
  The African Doctor
  Dir:Julien Rambaldi
 • راه بی پایان
  1390 ایران
  جواد ارشاد
 • تاندر بولت و لایت فوت
  1974 آمریکا
  Thunderbolt and Lightfoot
  Dir:Michael Cimino
 • دنیای کامل
  1993 آمریکا
  A Perfect World
  Dir:Clint Eastwood
 • سیاره سرخ
  2000 آمریکا
  Red Planet
 • حمله به اچ 3
  1373 ایران
  شهريار بحرانی
 • جنگجویان آسمان
  2005 فرانسه
  Sky Fighters

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00