۹۹/۱۱/۳

جمعه

 • تعقیب شمالی
  1943 آمریکا
  Northern Pursuit
  Dir:Raoul Walsh
 • قدرت مطلق
  1997 آمریکا
  Absolute Power
  Dir:Clint Eastwood
 • خانه خنجرهای پرنده
  2004 هنگ کنگ
  House of Flying Daggers
 • دالاس
  1950 آمریکا
  Dallas
  Dir:Stuart Heisler
 • قدرت مطلق
  1997 آمریکا
  Absolute Power
  Dir:Clint Eastwood
 • کلبه جنگلی
  2018 کانادا
  Braven
 • دنیا کوچک است
  2008 فرانسه
  Le monde est petit
 • ارثیه
  1367 ایران
  كاظم بلوچی
 • متولد ماه می
  2017 آمریکا
  Gemini
 • هشدار
  2014 هند
  Munnariyippu
 • خشم اژدها
  1972 هنگ کنگ
  Fist of Fury
  Dir:Wei Lo
 • بازی بزرگان
  1997 آمریکا
  The Domino Principle
 • آسمان بین ما
  2017 آمریکا
  The Space Between Us
 

۹۹/۱۱/۲

پنجشنبه

 • دالاس
  1950 آمریکا
  Dallas
  Dir:Stuart Heisler
 • برنده و بازنده
  1995 آمریکا
  The Quick and the Dead
  Dir:Sam Raimi
 • دکتر وونگ در سفر
  1997 هنگ کنگ
  Once Upon a Time in China and America
 • وحشی
  1953 آمریکا
  The Wild One
  Dir:Laslo Benedek
 • برنده و بازنده
  1995 آمریکا
  The Quick and the Dead
  Dir:Sam Raimi
 • پناهگاه
  2011 آمریکا
  Take Shelter
 • دکتر وونگ در سفر
  1997 هنگ کنگ
  Once Upon a Time in China and America
 • تهران در بست
  1390 ایران
  حسین تبریزی
 • یک شهر تقریبا بی نقص
  2016 ایتالیا
  Un paese quasi perfetto
 • بابای خوب
  1999 آمریکا
  Big Daddy
  Dir:Dennis Dugan
 • خانه خنجرهای پرنده
  2004 هنگ کنگ
  House of Flying Daggers
 • قدرت مطلق
  1997 آمریکا
  Absolute Power
  Dir:Clint Eastwood
 • کلبه جنگلی
  2018 کانادا
  Braven

۹۹/۱۱/۱

چهارشنبه

 • وحشی
  1953 آمریکا
  The Wild One
  Dir:Laslo Benedek
 • دستبرد
  2001 کانادا
  Heist
  Dir:David Mamet
 • افسانه یاماشیتا
  1985 ژاپن
  Story of the Yamashita Boy
 • اومالی بزرگ
  1937 آمریکا
  The Great O'Malley
  Dir:William Dieterle
 • دستبرد
  2001 کانادا
  Heist
  Dir:David Mamet
 • پلیس بورلی هیلز 1
  1984 آمریکا
  Beverly Hills Cop 1
  Dir:Martin Brest
 • افسانه یاماشیتا
  1985 ژاپن
  Story of the Yamashita Boy
 • حبیب آقا
  1393 ایران
  محمد حمزه ای
 • اومالی بزرگ
  1937 آمریکا
  The Great O'Malley
  Dir:William Dieterle
 • پلیس بورلی هیلز 1
  1984 آمریکا
  Beverly Hills Cop 1
  Dir:Martin Brest
 • دکتر وونگ در سفر
  1997 هنگ کنگ
  Once Upon a Time in China and America
 • برنده و بازنده
  1995 آمریکا
  The Quick and the Dead
  Dir:Sam Raimi
 • پناهگاه
  2011 آمریکا
  Take Shelter

۹۹/۱۰/۳۰

سه شنبه

 • اومالی بزرگ
  1937 آمریکا
  The Great O'Malley
  Dir:William Dieterle
 • هیئت منصفه فراری
  2003 آمریکا
  Runaway Jury
  Dir:Gary Fleder
 • استاد مبارز
  1994 هنگ کنگ
  The Legend of Drunken Master
 • تشییع جنازه در برلین
  1966 انگلستان
  Funeral in Berlin
  dir:Guy Hamilton
 • هیئت منصفه فراری
  2003 آمریکا
  Runaway Jury
  Dir:Gary Fleder
 • همدست
  2017 ژاپن
  Aibou: The Movie IV
 • استاد مبارز
  1994 هنگ کنگ
  The Legend of Drunken Master
 • نقش ترنج
  1394 ایران
  هاشم علیایی مقدم
 • تشییع جنازه در برلین
  1966 انگلستان
  Funeral in Berlin
  dir:Guy Hamilton
 • همدست
  2017 ژاپن
  Aibou: The Movie IV
 • افسانه یاماشیتا
  1985 ژاپن
  Story of the Yamashita Boy
 • دستبرد
  2001 کانادا
  Heist
  Dir:David Mamet
 • پلیس بورلی هیلز 1
  1984 آمریکا
  Beverly Hills Cop 1
  Dir:Martin Brest

۹۹/۱۰/۲۸

یکشنبه

 • خواهران ماکایکو
  1983 ژاپن
  The Makioka Sisters
  Dir:Kon Ichikawa
 • دشمن ملت
  1998 آمریکا
  Enemy of the State
  Dir:Tony Scott
  تونی اسکات
 • سی و ششمین تالار شائولین
  1978 هنگ کنگ
  The 36th Chamber of Shaolin
  لائو کار-لیانگ
 • زمانی که دزد بودم
  1965 فرانسه
  Once a Thief
  Dir:Ralph Nelson
  رالف نلسون
 • دشمن ملت
  1998 آمریکا
  Enemy of the State
  Dir:Tony Scott
  تونی اسکات
 • جان کیو
  2002 آمریکا
  John Q
  Dir:Nick Cassavetes
 • سی و ششمین تالار شائولین
  1978 هنگ کنگ
  The 36th Chamber of Shaolin
  لائو کار-لیانگ
 • شکار
  1366 ایران
  مجيد جوانمرد
 • برف های کلیمانجارو
  2011 فرانسه
  The Snows of Kilimanjaro
  Dir:Robert Guediguian
 • نور آتش
  1997 انگلستان
  Firelight
  Dir:William Nicholson
 • یاسهای وحشی
  1376 ایران
  محسن محسنی نسب
 • مکالمه
  1974 آمریکا
  The Conversation
 • بارون سرخ
  2008 آلمان
  The Red Baron
  Dir:Nikolai Müllerschön

۹۹/۱۰/۲۷

شنبه

 • زمانی که دزد بودم
  1965 فرانسه
  Once a Thief
  Dir:Ralph Nelson
  رالف نلسون
 • چیزی نگو
  آمریکا 2001
  Don't Say a Word
  Dir:Gary Fleder
 • استاد و فرمانده
  2003 آمریکا
  Master and Commander:
  The Far Side
  of the World
  Dir:Peter Weir
 • حماسه جودو
  1943 ژاپن
  Sanshiro Sugata
  Dir:Akira Kurosawa
 • چیزی نگو
  آمریکا 2001
  Don't Say a Word
  Dir:Gary Fleder
 • نبات
  1396 ایران
  پگاه ارضی
 • استاد و فرمانده
  2003 آمریکا
  Master and Commander:
  The Far Side
  of the World
  Dir:Peter Weir
 • عهدی بسته ام با تو
  1389 ایران
  یاسر طالبی
 • حماسه جودو
  1943 ژاپن
  Sanshiro Sugata
  Dir:Akira Kurosawa
 • معدن
  2016 فنلاند
  The Mine
 • سی و ششمین تالار شائولین
  1978 هنگ کنگ
  The 36th Chamber of Shaolin
  لائو کار-لیانگ
 • دشمن ملت
  1998 آمریکا
  Enemy of the State
  Dir:Tony Scott
  تونی اسکات
 • شکار
  1366 ایران
  مجيد جوانمرد

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00