۹۵/۶/۵

جمعه

 • ریفی فی
  1955 فرانسه
  Rififi
  Dir:Jules Dassin
 • آقای دکتر 20
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 39
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • پدر خوانده کانتون
  1989 هنگ کنگ
  Miracles - Mr. Canton and Lady Rose
 • ترور
  1979 فرانسه
  I as in Icarus
  Dir:Henri Verneuil
 • انجمن نجیب زادگان
  2003 آمریکا
  The League of Extraordinary Gentlemen
 • نمایش آشپزی
 • پدر خوانده کانتون
  1989 هنگ کنگ
  Miracles - Mr. Canton and Lady Rose
 • نمایش آشپزی
  آقای دکتر 20
 • قصه های جزیره 39
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • تصویر ده در هشت
  2009 هند
  8 x 10 Tasveer
  Dir:Nagesh Kukunoor
 • نمایش آشپزی
 • عشق شیشه ای
  1378 ایران
  غلامرضا حیدرنژاد
 • آقای دکتر 20
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 40
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • داستان جنایی
  1993 هنگ کنگ
  Crime Story
  Dir:Jackie Chan
 • زندگی حقیر
  1991 آمریکا
  Life Stinks
  Dir:Mel Brooks
 

۹۵/۶/۳

چهارشنبه

 • جیب بر
  1959 فرانسه
  Pickpocket
  Dir:Robert Bresson
 • آقای دکتر 18
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 37
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • قلب اژدها
  1985 هنگ کنگ
  Heart of a Dragon
  Dir:Fruit Chan
 • یک محکوم به مرگ گریخت
  1956 فرانسه
  A Man Escaped
  Dir: Robert Bresson
 • امواج
  2000 آمریکا
  Frequency
  Dir:Gregory Hoblit
 • نمایش آشپزی
 • قلب اژدها
  1985 هنگ کنگ
  Heart of a Dragon
  Dir:Fruit Chan
 • نمایش آشپزی
  آقای دکتر 18
 • قصه های جزیره 37
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • امواج
  2000 آمریکا
  Frequency
  Dir:Gregory Hoblit
 • نمایش آشپزی
 • یک محکوم به مرگ گریخت
  1956 فرانسه
  A Man Escaped
  Dir: Robert Bresson
 • آقای دکتر 19
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 38
  Road to Avonlea
  کانادا
 • دور دنیا در هشتاد روز
  2004 آمریکا
  Around the World in 80 Days
 • آخرین مرد مقاوم
  1996 انگلستان
  Last Man Standing
  Dir:Walter Hill

۹۵/۶/۲

سه شنبه

 • یک محکوم به مرگ گریخت
  1956 فرانسه
  A Man Escaped
  Dir: Robert Bresson
 • آقای دکتر 17
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 36
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • استاد بی کله
  1978 هنک کنگ
  Drunken Master
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • در جستجوی ماوریکس
  2012 آمریکا
  Chasing Mavericks
  Dir:Michael Apted
 • نمایش آشپزی
 • استاد بی کله
  1978 هنک کنگ
  Drunken Master
 • نمایش آشپزی
  آقای دکتر 17
 • قصه های جزیره 36
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • در جستجوی ماوریکس
  2012 آمریکا
  Chasing Mavericks
  Dir:Michael Apted
 • نمایش آشپزی
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • آقای دکتر 18
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 37
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • قلب اژدها
  1985 هنگ کنگ
  Heart of a Dragon
  Dir:Fruit Chan
 • امواج
  2000 آمریکا
  Frequency
  Dir:Gregory Hoblit

۹۵/۶/۱

دوشنبه

 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • آقای دکتر 16
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 35
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • آقای نازنین
  1997 هنگ کنگ
  Mr. Nice Guy
  Dir:Sammo Hung Kam-Bo
 • نفس دوباره
  1966 فرانسه
  Le Deuxieme Souffle
  Dir:Jean-Pierre Melville
 • جنون سرعت
  2014 آمریکا
  Need for Speed
  Dir:Scott Waugh
 • نمایش آشپزی
 • آقای نازنین
  1997 هنگ کنگ
  Mr. Nice Guy
  Dir:Sammo Hung Kam-Bo
 • نمایش آشپزی
  آقای دکتر 16
 • قصه های جزیره 35
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • جنون سرعت
  2014 آمریکا
  Need for Speed
  Dir:Scott Waugh
 • نمایش آشپزی
 • ولگرد وحشی
  1979 فرانسه
  Cop or Hood
  Dir:Georges Lautner
 • آقای دکتر 17
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 36
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • استاد بی کله
  1978 هنک کنگ
  Drunken Master
 • در جستجوی ماوریکس
  2012 آمریکا
  Chasing Mavericks
  Dir:Michael Apted

۹۵/۵/۳۱

یکشنبه

 • نفس دوباره
  1966 فرانسه
  Le Deuxieme Souffle
  Dir:Jean-Pierre Melville
 • آقای دکتر 15
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 34
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • ضربه های کشنده
  1976 هنگ کنگ
  The Killer Meteors
  Dir:Wei Lo
 • مزاحم
  1973 فرانسه
  L'emmerdeur
  Dir:Edouard Molinaro
 • مرکز کنترل
  2000 آمریکا
  Epicenter
  Dir:Richard Pepin
 • نمایش آشپزی
 • ضربه های کشنده
  1976 هنگ کنگ
  The Killer Meteors
  Dir:Wei Lo
 • نمایش آشپزی
  آقای دکتر 15
 • قصه های جزیره 34
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • مرکز کنترل
  2000 آمریکا
  Epicenter
  Dir:Richard Pepin
 • نمایش آشپزی
 • مزاحم
  1973 فرانسه
  L'emmerdeur
  Dir:Edouard Molinaro
 • آقای دکتر 16
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 35
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • آقای نازنین
  1997 هنگ کنگ
  Mr. Nice Guy
  Dir:Sammo Hung Kam-Bo
 • جنون سرعت
  2014 آمریکا
  Need for Speed
  Dir:Scott Waugh

۹۵/۵/۳۰

شنبه

 • مزاحم
  1973 فرانسه
  L'emmerdeur
  Dir:Edouard Molinaro
 • آقای دکتر 14
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 33
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • نشان
  2003 هنگ کنگ
  The Medallion
  Dir:Gordon Chan
 • ارتش سایه ها
  1969 فرانسه
  Army of Shadows
  Dir:Jean-Pierre Melville
 • باران ساز
  آمریکا 1997
  The Rainmaker
  Dir:Francis Ford Coppola
 • نمایش آشپزی
 • نشان
  2003 هنگ کنگ
  The Medallion
  Dir:Gordon Chan
 • نمایش آشپزی
  آقای دکتر 14
 • قصه های جزیره 33
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • باران ساز
  آمریکا 1997
  The Rainmaker
  Dir:Francis Ford Coppola
 • نمایش آشپزی
 • تعطیلات در زوید کوت
  1964 فرانسه
  Week-end à Zuydcoote
  Dir:Henri Verneuil
 • آقای دکتر 15
  Good Doctor
  2013 کره جنوبی
 • قصه های جزیره 34
  Road to Avonlea/br> کانادا
 • ضربه های کشنده
  1976 هنگ کنگ
  The Killer Meteors
  Dir:Wei Lo
 • مرکز کنترل
  2000 آمریکا
  Epicenter
  Dir:Richard Pepin

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 05:30
 • 07:00
 • 09:00
 • 10:30
 • 11:30
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 23:00