۹۶/۶/۳

جمعه

 • فیتس کارالدو
  1982 آلمان
  Fitzcarraldo
 • باج
  1996 آمریکا
  Ransom
  Dir:Ron Howard
 • صخره سرخ 1
  2008 چین
  Red Cliff 1
  Dir:John Woo
 • علم سینما
 • لری کروان
  2011 آمریکا
  Larry Crowne
 • سد شکنان
  1955 انگلستان
  The Dam Busters
 • سینما و دوبله
 • پسری بنام هلمز
  2011
 • سیب سرخ حوا
  1377 ایران
  سعيد اسدی
 • تجارت جهانی
  2009 آمریکا
  The International
  Dir:Tom Tykwer
 • بانتی و بابلی
  2005 هند
  Bunty Aur Babli
  Dir:Shaad Ali
 • سینما و دوبله
 • صخره سرخ 2
  2009 چین
  Red Cliff 2
  Dir:John Woo
 • ترمینال
  2004 آمریکا
  The Terminal
 • وداع با ابلهان
  2013 فرانسه
  A Farewell to Fools
 

۹۶/۶/۲

پنجشنبه

 • سد شکنان
  1955 انگلستان
  The Dam Busters
 • پول حلال مشکلات
  1997 آمریکا
  Money Talks
 • یخ 2
  2011 انگلستان
  ICE 2
  Dir:Nick Copus
 • علم سینما
 • قاتلین پیرزن
  2004 آمریکا
  The Ladykillers
 • زمان روراستی
  1978آمریکا
  Straight Time
  Dir:Ulu Grosbard
 • سینما و دوبله
 • یخ 2
  2011 انگلستان
  ICE 2
  Dir:Nick Copus
 • آشیانه ای در باد
  1395 ایران
  اصغر نعیمی
 • قاتلین پیرزن
  2004 آمریکا
  The Ladykillers
 • دان 2
  2011 هند
  Don 2
  Dir:Farhan Akhtar
 • سینما و دوبله
 • صخره سرخ 1
  2008 چین
  Red Cliff 1
  Dir:John Woo
 • لری کروان
  2011 آمریکا
  Larry Crowne
 • 47 رونین
  2014 آمریکا
  47 Ronin

۹۶/۵/۳۱

سه شنبه

 • مطرود
  ژاپن 1962
  The Outcast
  Dir: Kon Ichikawa
 • 1944
  استونی
  2015
  Dir:Elmo Noganen
 • آنچه در پنج روز به نیمه شب گذشت 2
  2004 آمریکا
  i5ive Days to Midnight 2
  Dir:Michael Watkins
 • علم سینما
 • مسیر سبز
  1999 آمریکا
  The Green Mile
  Dir:Frank Darabont
 • شعله های آتش
  1969 ایتالیا
  Burn!
  Dir:Gillo Pontecorvo
 • سینما و دوبله
 • آنچه در پنج روز به نیمه شب گذشت 2
  2004 آمریکا
  i5ive Days to Midnight 2
  Dir:Michael Watkins
 • یونس
  1395 ایران
  داریوش یاری
 • مسیر سبز 1999
  آمریکا The Green Mile
  Dir:Frank Darabont
 • مسابقه مرگ
  2008 آمریکا
  Death Race
  Dir:Paul W.S. Anderson
 • سینما و دوبله
 • یخ 1
  2011 انگلستان
  ICE 1
  Dir:Nick Copus
 • جاده ای به سوی
  تباهی 2002 آمریکا
  Road to Perdition
 • پول حلال مشکلات
  1997 آمریکا
  Money Talks

۹۶/۵/۳۰

دوشنبه

 • شعله های آتش
  1969 ایتالیا
  Burn!
  Dir:Gillo Pontecorvo
 • زمستان عمیق
  2008 آمریکا
  Deep Winter
  Dir: Mikey Hilb
 • آنچه در پنج روز به نیمه شب گذشت 1
  2004 آمریکا
  i5ive Days to Midnight 1
  Dir:Michael Watkins
 • علم سینما
 • سالی
  2016 آمریکا
  Sully
 • دار و دسته اسپایکز
  1974 آمریکا
  The Spikes Gang
  Dir:Richard Fleischer
 • سینما و دوبله
 • آنچه در پنج روز به نیمه شب گذشت 1
  2004 آمریکا
  i5ive Days to Midnight 1
  Dir:Michael Watkins
 • کمی دورتر
  1389 ایران
  مجید اسماعیلی
 • سالی
  2016 آمریکا
  Sully
 • 1944
  استونی
  2015
  Dir:Elmo Noganen
 • سینما و دوبله
 • آنچه در پنج روز به نیمه
  شب گذشت 2 2004 آمریکا
  i5ive Days to Midnight 2
  Dir:Michael Watkins
 • مسیر سبز
  1999 آمریکا
  The Green Mile
  Dir:Frank Darabont
 • مسابقه مرگ
  2008 آمریکا
  Death Race
  Dir:Paul W.S. Anderson

۹۶/۵/۲۹

یکشنبه

 • دار و دسته اسپایکز
  1974 آمریکا
  The Spikes Gang
  Dir:Richard Fleischer
 • قاتل جزیره
  2007 کره جنوبی
  Paradise Murdered
 • تشنه سرعت 2
  2014 آمریکا
  Born to Race: Fast Track
  Dir:Alex Ranarivelo
 • علم سینما
 • بزرگ
  1988 آمریکا
  Big
 • ترن
  1964 فرانسه
  The Train
 • سینما و دوبله
 • تشنه سرعت 2
  2014 آمریکا
  Born to Race: Fast Track
  Dir:Alex Ranarivelo
 • پل
  1389 ایران
  شاهپور شهبازی
 • بزرگ
  1988 آمریکا
  Big
 • زمستان عمیق
  2008 آمریکا
  Deep Winter
  Dir: Mikey Hilb
 • سینما و دوبله
 • آنچه در پنج روز به نیمه شب گذشت 1
  2004 آمریکا
  i5ive Days to Midnight 1
  Dir:Michael Watkins
 • سالی
  2016 آمریکا
  Sully
 • 1944
  استونی
  2015
  Dir:Elmo Noganen

۹۶/۵/۲۸

شنبه

 • ترن
  1964 فرانسه
  The Train
 • آخرین فرمانروا
  2016 نروژ
  The Last King
 • تشنه سرعت
  2011 آمریکا
  Born to Race
  Dir:Alex Ranarivelo
 • علم سینما
 • پلیس بورلی هیلز 3
  1994 آمریکا Beverly Hills Cop 3
  Dir:John Landis
 • گوپی سرخ دست
  1943 فرانسه
  Goupi mains rouges
 • سینما و دوبله
 • تشنه سرعت
  2011 آمریکا
  Born to Race
  Dir:Alex Ranarivelo
 • همچون یک رویا
  1386 ایران
  محمد علی نجفی
 • پلیس بورلی هیلز 3
  1994 آمریکا
  Beverly Hills Cop 3
  Dir:John Landis
 • قطار 3:10 به یوما
  2007 آمریکا
  I 3:10 to Yuma
  Dir:James Mangold
 • سینما و دوبله
 • تشنه سرعت 2
  2014 آمریکا
  Born to Race: Fast Track
  Dir:Alex Ranarivelo
 • بزرگ
  1988 آمریکا
  Big
 • زمستان عمیق
  2008 آمریکا
  Deep Winter
  Dir: Mikey Hilb

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00