تصویر قحطی ایران در جنگ‌جهانی اول


فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی قحطی ایران را در جنگ جهانی اول به تصویر می‌کشد.

به گزارش مهر، ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما این روزها به دنبال دریافت مجوز ساخت برای جدیدترین اثر سینمایی خود با نام «یتیم‌خانه ایران» است. این فیلم در رابطه با بزرگترین قحطی ایران در جنگ جهانی اول در سال ۱۲۹۵ است.

طالبی برای نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی سه سال زمان صرف کرده است، هرچند فیلمنامه این فیلم در حال حاضر برای دریافت مجوز ساخت به اداره نظارت و ارزشیابی ارسال شده است، اما کارگردان این فیلم همچنان مشغول کار روی فیلمنامه است. وی همچنین از چند منبع خارجی برای نوشتن این متن استفاده کرده است و همچنین قصد دارد باز هم کتاب‌ها و مقالاتی خارجی را برای قوام یافتن فیملنامه مورد مطالعه قرار دهد.

البته با توجه به روی کارآمدن دولت جدید، دریافت مجوز ساخت و آغاز پیش‌تولید این فیلم سینمایی در زمان دولت یازدهم انجام خواهد شد. تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را محمود رضوی و علی سرتیپی برعهده خواهند داشت.

قحطی و خشکسالی عظیم ایران در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ و در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس رخ داد. این قحطی که با فقر و پیچارگی و در نهایت کاهش جمعیت در ایران همراه بود، در تعیین سرنوشت جامعه ایران به ویژه صعود دیکتاتوری پهلوی نقش بسزایی دارد.

Portfolio image