پنج فیلمساز از سازمان سینمایی پروانه ساخت گرفتند


فیلم‌های «بمبک»، «داره صبح می‌شه»،«دختر، مادر، دختر»، «خانه‌ای کنار دریا» و «فردا» از شورای صدور پروانه فیلمسازی، پروانه ساخت دریافت کردند.

به گزارش فارس، شورای صدور پروانه فیلمسازی ۳۵ میلیمتری در جلسه ۲۱ آبان خود که با حضور اکثریت اعضاء در محل معاونت آثار سینمایی و سمعی و بصری برگزار شد، برای پنج فیلم پروانه ساخت صادر کرد.

فیلم‌های «بمبک» به تهیه‌کنندگی علی واجدسمیعی و به کارگردانی فرید فیروز، «داره صبح می شه» به تهیه‌کنندگی علی لدنی و به کارگردانی یلدا جبلی، «دختر، مادر، دختر» به تهیه کنندگی و به کارگردانی پناه برخدا رضایی، «خانه‌ای کنار دریا» به تهیه کنندگی روح الله برادری و به کارگردانی سیدجلال دهقانی اشکذری و «فردا» به تهیه کنندگی حسین صابری و به کارگردانی ایمان افشاریان و مهدی پاکدل از شورای صدور پروانه فیلمسازی، پروانه ساخت دریافت کردند.

Portfolio image