از امشب هفته فیلم جکی چان در شبکه نمایش رونمایی می شود


از امشب هفته فیلم جکی چان در شبکه نمایش رونمایی می شود

از روز شنبه 16 مرداد، آثار جکی چان هر شب ساعت 21 پخش و روز بعد ساعت 5:30 و 11:30 تکرار خواهد شد، این فیلم ها در قاب 16:9  و کیفیتی بهتر به شبکه نمایش می آیند.
استادی با پنجه های شکسته (Master with Cracked Fingers) شنبه 16 مرداد ،مار در سایه عقاب (Snake in the Eagle's Shadow) یکشنبه 17 مرداد ، استاد جوان (The Young Master) دوشنبه 18 مرداد ، کونگ فو کار زبل (Half a Loaf of Kung Fu) سه شنبه 19 مرداد، پنجمین اژدها (To Kill with Intrigue) چهارشنبه 20 مرداد، پروژه آ 1 (Project Aپنجشنبه 21 مرداد و پروژه آ 2 (Project A2)  جمعه 22 مرداد، از شبکه نمایش پخش خواهند شد.
فیلم های جکی چان هر شب ساعت 21 پخش و روز بعد ساعت 5:30 و 11:30 تکرار خواهد شد.

Portfolio image