ادامه فیلم های دنباله دار شبکه نمایش با صخره سرخ و پارک ژوراسیک


ادامه فیلم های دنباله دار شبکه نمایش با صخره سرخ و پارک ژوراسیک

پخش فیلم های دنباله دار سینما از شبکه نمایش، این هفته وارد سومین هفته خود می شود. فیلم های دنباله دار  هر شب ساعت 21 پخش و روز بعد 5:30 بامداد و 11:30 تکرار خواهد شد.

صخره سرخ (Red Cliff) ساخته کارگردان صاحب سبک سینمای چین جان وو، از بهترین فیلم های ساخته شده با اقتباس از نبردی حماسی افسانه ای با همین نام است. نبرد صخره سرخ در عصر فرمانروایی امپراطوری هان اتفاق می افتد. ژنرال سائو سائو ی خونخوار که به عنوان نخست وزیر قدرت را در دست گرفته، سعی دارد با حمله به دشمن دیرینه اش لیوبی که به شمال پناه برده با یک تیر دو نشان بزند. هم لیوبی را از سر راه بردارد و هم شمال را به تسخیر خود در آورد اما همه چیز طبق محاسبات او پیش نمی رود.

فیلم با بودجه ای عظیم در دو شماره ساخته شد و در گیشه نیز موفقیت های چشمگیری را به ارمغان آورد. صخره سرخ روز شنبه 27 شهریور و یکشنبه 28 شهریور ساعت 21 از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

علاوه بر صخره سرخ فیلم های تحلیلش کن 1 و 2 روز های دوشنبه 29 و سه شنبه 30 شهریور،  پارک ژوراسیک (Jurassic Park) 1 تا  4 ، روز های چهارشنبه 31 شهریور تا روز شنبه 3 مهر  در ادامه فیلم های دنباله دار، از شبکه نمایش پخش خواهند شد.

Portfolio image