حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در گفت‌وگوی اختصاصی با برنامه «سینمایش » شبکه نمایش:


حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در گفت‌وگوی اختصاصی  با برنامه «سینمایش » شبکه نمایش: جا دارد از سینماگران،رسانه‌گران و سینمادوستان تشکر کنم زیرا همکاری و تعامل این گروه‌ها باعث حفظ شکوه این دوره از جشنواره شد که شرایطی متفاوتداشت...
 
سال سینمای ایران با جشنواره آغاز می‌شود. امسال به واسطه شرایط ویژه، طراحی‌ و سیاست‌گذاری‌ در تولید و نمایش متأثر از اینفضا بود...
 
خوشبختانه آنطور که ما ارزیابی کردیم رضایت نسبی مردمی نسبت به  فضای کلی فیلم‌ها وجود دارد.
 
سینماگران در شأن مردم ایران تولیداتی داشتند و همواره رو به ارتقا و کیفی‌گرایی هستند.
 
شرایط نمایش به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت و ظرفیت حداکثر ۳۰ درصدی دشوار بود اما همکاران ما تعداد سالن‌ها را افزایشدادند.
 

امسال برای اولین‌بار کسانی که در استان‌ها هستند توانستند صد درصد فیلم‌ها را ببینند.

Portfolio image