مرور آثار سینمای دفاع مقدس، این هفته در شبکه نمایش


مرور آثار سینمای دفاع مقدس، این هفته در شبکه نمایش
 

با آغاز هفته دفاع‌ مقدس شبکه نمایش از شنبه در دو باکس ساعت ۱۳ و ۲۱ با پخش فیلم‌های دفاع‌ مقدسی به استقبال این مناسبت می‌رود. از جمله فیلم‌های این ایام در ساعت ۲۱ از شنبه سوم تا جمعه هشتم مهر ویلایی‌ها، هیوا، بوی پیراهن یوسف، نفس، مهاجر، ضدگلوله و روز سوم است. فیلم‌های ساعت ۱۳ نیز ژنرال، سما در آتش، هیهات و قهرمان است.

Portfolio image