تازه‌ترین نظر وزیر ارشاد دربارهٔ خانه سینما


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرار است تا همگرایی بیشتری با هنرمندان داشته باشیم و به زودی وضعیت خانه سینما اعلام خواهد شد. سید محمد حسینی در حاشیه یک نشست در پاسخ به سوالات متعدد در خصوص وضعیت «خانه سینما» و اضافه شدن عنوان جمهوری اسلامی به آن، با بیان این مطلب ادامه داد: من در این خصوص با صراحت جواب می‌دهم اما باید خبر جدیدی باشد تا آن را مطرح کنیم. ما در این رابطه هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و این مسئله بیشتر به خاطر مشغله کاری من بوده است. وی خاطر نشان کرد: نگاه ما به این موضوع مثبت است و خواستیم اساسنامه قانونی باشد و کاری که می‌شود در چارچوب موازین قانونی صورت پذیرد.

Portfolio image