«رولینگ» به مدرسه جادوگری برگشت/ بازگشت هری پاتر با بازیگری دیگر


به گزارش هالیوودریپورتر جی. ک. رولینگ که دو سال پیش ادعا کرد هرگز داستانی دیگر با شخصیت هری پاتر نخواهد نوشت این قول را شکست و نگارش داستانی دیگر را با این کاراکتر آغاز کرده است.

رولینگ که پس از سری هری پاتر دست به نوشتن داستان های کاراگاهی نظیر آواز فاخته کرده بود با پیشنهاد کمپانی وارنر بروس به نوشتن داستانی درباره هری پاتر دست زده که در ان این شخصیت به هفتاد سال قبل باز می گردد تا حیوانات جادویی و فرمول های جادوی بیشتری به دست اورد.

نقش هری پاتر را بازیگر دیگر ی به نام ادی ردمین بازی خواهد کرد چرا که بازیگر قبلی برای ایفای این نقش خیلی بزرگ شده است.

Portfolio image