کیت بلانشت: رسانه‌ها جای هنر زنان به لباس و آرایش آنها توجه می‌کنند/ فرش قرمز رسمی«خاله‌زنکی» شده است


به گزارش گاردین کیت بلانشت در گفت و گویی صریح با یک مجله استرالیایی به شیوه برخورد رسانه ها در مجامع سینمایی با زنان و توجه بیش از حد به البسه و نوع آرایش آنها حمله کرد و گفت: زنان به صورت کالا برای رسانه ها درآمده اند در حالی که این هنر آنهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که پرسش هایی که در فرش قرمزها و مراسم مختلف سینمایی از بازیگران زن پرسیده می شود بیشتر درباره لباس است و باقی آن تا خصوصی ترین مسائل زندگی آنها پیش می رود در حالی که زنان بازیگر به واسطه هنرشان است که به این مراسم دعوت می شوند.

بلانشت مراسم سینمایی را نوعی تالار مد لباس دانست و گفت: از زمانی که من بر فرش قرمز پا نهادم تاکنون خیلی چیزها تغییر کرده و فرش قرمز رسما به صورت جایگاه خیاطی درامده است.

وی در پایان گفت و گو گفت: این که از لباس و مد حرف بزنیم بد نیست اما اگر اصل موضوع سینما و هنر فراموش شود جشنواره ها محلی برای عرضهلباس و آرایش زنان بازیگر خواهند شد نه هنرشان.

Portfolio image