اقرار کارگردان مشهور سینمای وحشت: تغییر چهره «بختک الم‌استریت» مانع از ساخت ادامه آن شد


به گزارش سینمابلند وس کریون که در گفت و گویی بلند با ام.تی.وی درباره ژانر وحشت صحبت می کرد در پاسخ سوالی مبنی بر این که چرا مجموعه فیلم های «بختک الم استریت» را که مشهورترین شخصیت سینمای وحشت یعنی «فردی» را عرضه کرده دیگر تولید نمی کند گفت: در آخرین فیلم از این سری من به توصیه بسیاری از دوستان و با کمک رایانه دست به تغییر چهره «فردی» زدم و از گریم همیشگی ان را به چهره ای  -به زعم خود - امروزی تغییر دادم که اشتباهی بزرگ و جبران نشدنی است چرا که مخاطبان فیلم را پس زدند و نتوانستند با بختکی که در پنج فیلم متوالی به خواب قهرمانان فیلم آمده و انها را به قتل می رساند ارتباط برقرار کنند.

بختک الم استریت

وی افزود: دهه ۸۰ که این فیلم در اوج محبوبیت بود و حتی فیلم های موفق «جیغ» نتوانست آن را تکرار کند بسیاری از نوجوانان آن موقع که پای آخرین فیلم من در این سری نشستند را ناامید کرد و همین موضوه ضربه بزرگی به آن زد.

کریون با اشاره به فیلمی دیگر که در آن «فردی» و «جیسون» مخلوق ترسناک سلسله فیلم های «جمعه سیزدهم» در داستانی مشترک حضور دارند گفت: این فیلم نیز میخ اخر را به تابوت «فردی» کوبید چرا که ملغمه ای از حضور دو هیولا بود که نتوانستند در کنار هم داستانی خوب را ارائه کنند.

Portfolio image