هفته سینمای «مقاومت و پایداری» در شبکه نمایش


به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش، این شبکه در هفته پیش رو ، به مناسبت سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر به مرور فیلمهای مقاومت و پایداری در سینمای کشورمان می پردازد.

ساعت ۱۳:
فیلم و تله فیلم های ایرانی شبکه نمایش از شنبه ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد ماه پخش خواهند شد: «فصل نرگس»، «لکنت»، « جاده »،«کلاه سبزها»، «تپه آدم برفی »، «اینجا خانه من است» و «چ»  نام فیلم های این بخش است.

ساعت ۱۹: 
فیلم های منتخب خانوادگی، که بخش ثابت ساعت ۱۹ شبکه نمایش هستند، در هفته پیش رو به ترتیب شامل این فیلم ها خواهد بود: «مایک باغ وحش خریدیم»، «سفر به تاریخ»، « پزشک زبردست »، «رکسان» ، «بقایای روز»، «برادران باد» و «پرواز جی ال ۵۰».

ساعت ۲۱:
همزمان با یورش ناجوانمردانه صدام و رژیم بعث عراق به کشورمان، این رژیم قصد داشت به صورت ضربتی و سریع خرمشهر را فتحکند. اما مقاومت جانانه مردم جان برکفمان روزها طول کشید و ارتش بعث را زمین گیر کرد. در نهایت با وجود تمام ایستادگی ها درچهارم آبان سال ۵۹ خرمشهر سقوط کرد. پس از ۵۷۵ روز و در سوم خرداد سال ۶۱ و طی عملیات بیت المقدس پس از جانفشانی هایبسیار، خرمشهر دوباره آزاد شد. به مناسبت این روز تاریخی، شبکه نمایش قصد دارد به مرور فیلم های "سینمای مقاومت و پایداری" بپردازد. فیلم های منتخب این هفته در ساعت ۲۱ به ترتیب روز پخش ، از شنبه ۳۱ اردیبهشت تا جمعه ۶ خرداد شامل این عناوین خواهدبود: «عقاب ها»، «کانی مانگا»، « روز سوم »، «ویلایی ها» ، «مزرعه پدری»، «از کرخه تا راین» و «شب واقعه».

ساعت ۲۳:
فیلم های ساعت ۲۳ شبکه نمایش که فیلم های جذاب است شامل این فیلم هاست: «خاک»، « دروازه بان» ، «انتقام»، «او را به دامبیانداز »، « زندانیان»، «هریت» و«خلبان».

ساعت ۱ بامداد: 
منتخب فیلم های کلاسیک این هفته نمایش نیز به ترتیب روز پخش: «ارتش ۵ نفره» ، «ستارگان زندان » «جاناتان مرغ دریایی» ،«آخرین موج»، «پسران خیابان پال »، «جاگرنات» و «دو جریب زمین» هستند.

Portfolio image