از «دخترک کبریت‌فروش» تا «نگاتیوهای مک‌لارن» در برنامه کلاکت


فیلم‌های کوتاه خارجی «دخترک کبریت فروش» و «نگاتیو های مک‌لارن» شنبه و دوشنبه این هفته از برنامه کلاکت پخش می‌شوند. فیلم کوتاه «دخترک کبریت فروش» شنبه چهارم خرداد ساعت ۲۲:۴۰ در برنامه کلاکت فیلم کوتاه خارجی از شبکه نمایش پخش می‌شود و تکرار آن‌ را هم روز بعد در سه نوبت ساعت ۲:۴۰، ۱۰:۴۰ و ۱۴:۴۰ می‌توانیبد ببینید. فیلم کوتاه «نگاتیوهای مک‌لارن» هم روز دوشنبه ششم خرداد ساعت ۲۲:۴۰ در برنامه کلاکت فیلم کوتاه خارجی از شبکه نمایش پخش می‌شود و تکرار آن‌ روز بعد در سه نوبت ساعت ۲:۴۰، ۱۰:۴۰ و ۱۴:۴۰ خواهید دید.

Portfolio image