فیلم کوتاه خارجی در ژانرهای متفاوت


«کلاکت» ویژه برنامه پخش فیلم های کوتاه، چهار فیلم کوتاه خارجی را برای پخش از شبکه نمایش انتخاب کرده است.

«ملایم»،، «تری تیت، خط نگهدار دفتر» فیلم های خارجی هستند که از ژانرهای مختلفی از فیلم های کوتاه انتخاب شده است و در روزهای شنبه و دوشنبه در ساعت 20:45 از شبکه نمایش پخش می شوند.

«ملایم» اولین فیلم کوتاه کلاکت، در زمان کوتاه خود مفاهیم مختلف روانشناسی، انسانی و فلسفی را به تصویر می کشد. این فیلم با قرار دادن یک پدر و پسر در شرایط مشابه رفتارهای این دو نفر به عنوان نمایندگان دو نسل متفاوت را با پدیده آشوب و توحش نشان می دهد. پدر در مقابل درگیری خانوادگی اش با گروهی نوجوان آشوبگر و بزهکار رفتاری محافظه کارانه دارد، این در حالی است که پسر، پدرش را به واسطه این نوع رفتار ترسو تلقی می کند.

«داستان موشی که نوشت» به کارگردانی بیلی ابراین، دومین فیلم انتخاب شده برای کلاکت است. این فیلم در فضای قرن نوزدهم و در سبکی انگلیسی در ابتدای عصر ماشین پیش می رود. موش ها از زیر زمین وارد شهر می شوند و در تقابل با انسان قرار می گیرند. فرم «داستان موشی که نوشت» تلفیقی از فیلمبرداری واقعی و متحرک سازی عروسکی است.

برای تماشای آثار انتخابی برنامه «کلاکت» می توانید تماشای این فیلم ها را در روزهای شنبه و دوشنبه در ساعت 20:45 از دست ندهید.

Portfolio image