نگاه به فیلم "پدر خوانده" ، روایتی پر التهاب از ظهور و سقوط خانواده کورلئونه


مسعود قدیمی، گروه فرهنگی مشرق - بحران اقتصادی در سال های ابتدایی قرن بیستم موجب مهاجر سیل عظیمی از اروپاییان فقیر و گرسنه به امریکا شد. صنعت نیمه جان امریکا و صنایع تسلیحاتی آن در دوران جنگ دوم جهانی موجب اشتغال این مهاجران گردید. در این میان کانون های مافیایی که به دلیل بحران اقتصادی و اجتماعی اروپا ابتدا در ایتالیا و مشخصا در سیسیل شکل گرفت توسعه یافت و به امریکا نیز نفوذ نمود و مهاجران اروپایی در امریکا نیز جذب خود نمود.

 کانون های تبهکاری متشکل از خانواده های سرشناسی بودند که عمدتا در تجارت سلاح، مواد مخدر و همچنین قاچاق کالا و قمارخانه ها حضور داشتند. در خانواده مافیایی مسلک خاصی رواج داشت که جملگی اعضای خانواده را مطیع سرکرده یا پدر خوانده می نمود و جنایت و سودای پول را همچون مسلکی اخلاقی در آن ترویج میکرد. لذا قدرت این تبهکاران فراتر از یک قدرت به دست آمده توسط سلاح و پول بود، قدرتی که در دستگاه های قضایی و نظامی کشور نیز نفوذ می یافت به نحوی که موجب می شد تا سرکرده این تبهکاران رابطه نزدیکی با سیاستمداران و قضات و نظامیان داشته باشند. از طرفی فرار مالیاتی (مانند آل کاپون) نیز موجب قدرت روز افزون آنان می شد. 

روایتی پر التهاب ظهور و سقوط خانواده کورلئونه


 

به تدریج افزایش قدرت مافیا موجب رواج شهرتی شد که مضامین جذابی را در اختیار ادبیات و سینما می گذاشت، مضامینی که بعضا خود برآمده از تجربه و معاشرت خالقان این آثار ادبی و سینمای با برخی از وابستگان کانون ها مافیایی بود. به عنوان مثال ماریو پوزو که از یک خانواده ایتالیایی تبار در بخش من هاتن نیویورک در محله ای که سالیان دراز به نام "آشپزخانه جهنم" معروف بود به دنیا آمده و بزرگ شد. 

در نوجوانی خود شاهد فعالیت این گروهک های تبهکار بود و بسیاری از مضامین رمان های خود را بر اثر این مشاهدات نوشت او نخستین کتاب خود صحنه تاریک را در سال 1955 منتشر نمود که از سوی منتقدین مجله نیویورک تایمز مورد ستایش قرار گرفت. سپس با انتشار کتاب پدر خوانده در سال 1969 به شهرتی جهانگیر دست یافت و در صف نویسندگانی امریکائی جا گرفت. این کتاب با فروشی ده میلیون جلدی یکی از پر فروش ترین کتاب های تاریخ است و فرانسیس فورد کاپولا در سال 1969 بر اساس آن فیلم "پدر خوانده" را ساخت. 

روایتی پر التهاب ظهور و سقوط خانواده کورلئونه


 

پدر خوانده را می توان یکی از جدی ترین آثار در سینمای جنایی و تبهکاری دانست در این ژانر آثار معروف دیگری نیز ساخته شده مانند "رفقای خوب" از مارتین اسکورسیزی، "روزی روزگاری در امریکا" از سرجیو لئونه و حتی اثری همچون "یک سال بسیار خشن" ساخته جی. سی چندوراما پدر خوانده به دلیل روایت متمرکز و در عین حال نگاه ویژه به مسئله اخلاق و کشمکش انسان در برابر منافع خود با معیار های اخلاقی، جایگاه ویژه ای دارد.

این فیلم بامداد 1:30 جمعه مورخ 94/6/27 از شبکه نمایش پخش می شود.

آخرین فیلم ها