پاستا داستان خودمانی است که در آشپزخانه ی رستوران ایتالیایی لاسفرا اتفاق می افتد.


سئو یو کیونگ (کونگ هیو جین) شغل خود را به عنوان دستیار آشپز درجه ی 3 برای مدت سه سال در لا سفرا شروع می کند و روزی که بالاخره قرار است دستیار آشپز ارشد پاستا شود، آشپز اصلی توتی اخراج می شود و آشپزی دیگر جای وی را می گیرد. آشپز چوی هیون ووک (لی سون کیون) در ایتالیا آشپزی یاد گرفته است و یکی از بااستعدادترین آشپزهای کره است. قصد او زیر و رو کردن آشپزخانه است و همه ی آشپزهای زن را در یک روز اخراج می کند. در ابتدا به نظر می رسد این امر تصادفی بوده است اما معلوم می شود که همه چیز از اول برنامه ریزی شده بوده چون خیلی رک بیان می کند که در آشپزخانه ی "او" جای هیچ زنی نیست. اما در عین حال می خواهد با یو کیونگ خارج از آشپزخانه آشنا شود.

تمی که زیاد در سریال دیده می شود تصویری استعاری است که هم سفر یو کیونگ برای به واقعیت تبدیل کردن انگیزه هایش در آشپزی و هم رابطه ای که بین سئو یو کیونگ و آشپز چوی هیون ووک وجود دارد را نشان می دهد. هر دو مورد بعد از هر آسانی، سختی ای دارد و بعد از سختی های فراوان بالاخره بارور می شود.

در ضمن در این میان رقیبی قدیمی هم می بینیم، آشپز حرفه ای و با استعداد اوه سائه یونگ (لی ها نوئی). او که آشپز چوی را از مدرسه ی آشپزی در ایتالیا می شناسد و در آنجا برای بردن رتبه ی اول در مسابقه ی بزرگ آشپزی مواد اولیه اش را دست کاری کرده بوده است، در ابتدا انگیزه ی وی مشخص نیست و به نظر نیت سوء دارد و با پیش رفتن سریال این مسئله روشن تر نیز می شود.

کیم سان (الکس) "مشتری" ای اسرار آمیز است که سه سال مخفیانه علاقمند به سئو یو کیونگ بوده است و هیچ وقت هویت اصلی خود را، که صاحب اصلی لا سفره است، رو نکرده است. جمله ی معروفش "مشتری پادشاه است" معنایی عمیق و چند لایه دارد و در ضمن جمله ای است که در تنها چند کلمه معنایی طولانی را بیان می کند.

"پاستا" که شخصیت منفی واقعی ندارد، نقشه ی انتقامی دو لایه ای در خود دارد که در آن مدیر سئول جون سئوک (لی سئونگ مین) و شخصیت های دیگر (ها جائه سوک، جئونگ دا هیه و سون سئون یون) نقشه می کشند تا کار آشپز چوی را بخاطر اشتباهاتی که فکر می کنند در حقشان کرده است، تلافی کنند. همه موافق هستند که آشپز چوی باید اخراج شود اما مشکل اینکه چطور این کار را انجام دهند، به موضوع اصلی دوم تبدیل می شود.

بخشی از لذت سریال هم بخاطر ایفای نقش جئونگ ائون سو با بازی چوی جائه هوان است؛ شخصیت دوست داشتنی ولی کندِ دستیار آشپزخانه که رویارویی های شبانه ی وی در آشپزخانه، زمینه ساز رویدادهای پیش بینی نشده و جالب آشپزخانه می شود.

آخرین فیلم ها