شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای روسیه در قالب "سینمای ملل "


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه ۱۷ شهریورماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای روسیه می پردازد.

آخرین فیلم ها