شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای نروژ در قالب "سینمای ملل"


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه ۱۷ شهریورماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای نروژ می پردازد.

آخرین فیلم ها