شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای کره جنوبی در قالب "سینمای ملل "


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه 21 مهرماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای کره جنوبی می پردازد.

آخرین فیلم ها