شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای دانمارک در قالب "سینمای ملل "


 شبکه نمایش در قالب بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از ۲۴ آذر ماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای دانمارک می پردازد.

آخرین فیلم ها