کدامیک از فیلم های دنیل اوتوی که هفته گذشته از شبکه نمایش پخش شد را بیشتر می پسندید؟

راز پنهان 2005 فرانسه و اتریش - Hidden
روز هشتم 1996 بلژیک و فرانسه - The Eighth Day
سی و شش 2004 فرانسه - 36th Precinct
گوژپشت 1997 فرانسه - On Guard
جنون زدگان 2001 ایتالیا - Vajont - La diga del disonore
کمین 2012 فرانسه - The Lookout
گفتگو با باغبان 2007 فرانسه - Conversations with My Gardener