کدامیک یک از سریالهای کره ای که تا به حال از شبکه نمایش پخش گردیده را می پسندید؟

سرنوشت
خانواده ی کیم چی
سرنوشت یک مبارز